Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Künye


Dergi Yönetimi

Sahibi

İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY)

İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER)

Editör

Doç. Dr. Hilmi Karaağaç (Ankara Hacı Bayram Veli Ü.)

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Abdurrahman Demirci (Mardin Artuklu Ü.)

Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Kenan Demirtaş (Milli Eğitim Bakanlığı)

Dil Editörleri 

Doç. Dr. Yaşar Daşkıran (Ankara Hacı Bayram Veli Ü.)

Arş. Gör. Münire Gözde Aygın (Ankara Hacı Bayram Veli Ü.)

Sekreterya

Dr. Aitmyrza Satybaldiev (İlahiyat Araştırmaları Merkezi)

Alan Editörleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Altıntaş, Yozgat Bozok Ü., İlahiyat Fak. Tefsir ABD.

Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Akalın, Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji  Ü. İslami İlimler Fak. İslam Hukuku ABD,

Dr. Öğr. Üyesi, Mücteba Altıntaş, Afyon Kocatepe Ü. İslami İlimler Fak. Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ABD

Ar.Gör. Asilbek Abduganiyev  TDV-Oş İlahiyat Fakültesi, Hadis ABD (Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğrencisi)

Doç.Dr. Ömer Acar, Ankara Ü., İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belagatı ABD

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Şeref Göküş, Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fak. Din Eğitimi ABD.

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Toprak, Mardin Artuklu Ü. İslami İlimler Fak., Dinler Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Harun Geçer, Gümüşhane Ü. İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi ABD.

Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Özkan, Hacı Bayram Veli Ü. İslam Felsefesi ABD.

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş, Eskişehir Osmangazi Ü. Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi ABD,

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Doç.Dr. Abdülkerim Öner, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ABD.

Doç. Dr. Necdet Şengün, Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Türk İslam Edebiyatı ABD

Doç. Dr. Fatih Koca, Ankara Ü., İlahiyat Fak. Türk Dini Musikisi ABD,

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ünsal (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Ahmet Ögke (Akdeniz Ü.)

Prof. Dr. Ali Yılmaz (Uşak Ü.)

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Bilal Kemikli (Uludağ Ü.)

Prof. Dr. Bünyamin Erul (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Celal Türer (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay (Sakarya Ü.)

Prof. Dr. Hasan Kurt (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Huriye Martı (Necmettin Erbakan Ü.)

Prof. Dr. Hüseyin Hansu (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu (Ankara Ü.)

Prof. Dr. İsmail Çalışkan (Ankara Ü.)

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal (Ankara Ü.)

Prof. Dr. İsmail Köz (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Kadir Özköse (Cumhuriyet Ü.)

Prof. Dr. M. Sait Reçber (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol (N. Erbakan Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Ünal (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Metin Özdemir (Ankara Sosyal Bilimler Ü.)

Prof. Dr. Nuh Arslantaş (Marmara Ü.)

Prof. Dr. Vahit Göktaş (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Talip Türcan (Süleyman Demirel Ü.)

Prof. Dr. Zeki Salih Zengin (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Zülfikar Güngör (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Abdülmecit İslamoğlu (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Murat Demirkol (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Prof. Dr. Mustafa Özkan (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.)

Doç. Dr. Akram MZM Agha (Malezya Ulus. İslam Ü.)

Doç. Dr. Cafer Acar (A. Yıldırım Beyazıt Ü.)

Doç. Dr. Ercan Eser (Çankırı Karatekin Ü.)

Doç. Dr. Ebulfez Ezimli (Nahcivan Devlet Ü.)

Doç. Dr. Fatih Koca (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Gülgun Uyar (Marmara Ü.)

Doç. Dr. Hüseyin Çelik (Gaziosmanpaşa Ü.)

Doç. Dr. M. Esad Erkaya (A. Hacı Bayram Veli Ü.)

Doç. Dr. Samagan Myrzaibraimov (Kırgızistan Oş Ü.)

Doç. Dr. Sebine Nematzade (Azerbaycan Yaz. Ens.)

Doç. Dr. Şahban Yıldırımer (A. Sosyal Bilimler Ü.)

Doç. Dr. Zaylabidin Acimamatov (Kırgızistan Oş Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulcebbar Kavak (İbrahim Çeçen Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Trabzon (İstanbul Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erol (Kırıkkale Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ersan Özten ( Afyon Kocatepe Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi İsa Kanık (Kırşehir Ahi Evran Ü)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aydın (Gümüşhane Ü.)


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri