Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Zeynep Betül Önder Arpa
Mehmet Aykaç, 'Abbasi Devleti’nin İlk Dönemi İdârî Teşkilâtında Dîvânlar (132-232/750-847)' , ss. 167-171
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatih Erkoçoğlu
İslâm'ın İlk Asrında Diyarbakır ve Çevresi Sempozyumu ve İslâm Tarihçileri Koordinasyon Toplantısı Özel Oturumu (23-25 Mayıs 2014) ve Diyarbakır-Mardin Gezileri , ss. 195-214
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatih Erkoçoğlu
Doğu Azerbaycan ve Tahran Gezisi Notları (2-5 Mayıs 2014) , ss. 243-275
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatih Erkoçoğlu
İLAMER IV. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (15-16 Mayıs 2014) , ss. 185-194
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mustafa Öztoprak
Cevşen-i Kebîr ile İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil ve Değerlendirmesi , ss. 153-175
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Tuba Nur Umut
Müslüman Toplumlar: Bugünün ve Geleceğin Meseleleri, Türkiye Yaz Okulu - Ağustos 2015 , ss. 133-141
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatih Erkoçoğlu
Miryokefalon Savaşı'nın 839. Yıldönümü (11-13 Eylül 2015) , ss. 147-160
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Tuğba Aslan
İLAMER V. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (14-15 Mayıs 2015) , ss. 143-145
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Osman Curuk
Semra Prescott, 'İspanyol-Türk Edebî, Kültürel ve Siyasî Münasebetleri (1096-1499)' , ss. 125-128
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Servet Sağıncı
Almanya Kuzey Ren-Westfalya Eyaleti’ndeki Devlet İlkokullarında Uygulanan İki Tür İslam Din Dersi Modeli: İslam Dersi (Islamische Unterweisung) ve İslam Bilgisi Dersi (Islamkunde) , ss. 15-42
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulhalim Oflaz
Eyyûbîlerde Sultan Salâhaddîn Sonrasi Iktidar Mücadeleleri (589-598/1193-1202) , ss. 121-139
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hasan Uçar
Osmanlının Son, Cumhuriyetin İlk Eğitim Müfredatında Arapça Öğretimi , ss. 93-106
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zaylabidin Acimamatov
Kırgızistan’da Selefilikle Başedebilmek Açısından Mâturidîliğin Önemi , ss. 01-16
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatih Erkoçoğlu
Türk Musikîsî'nin Arap Musikîsî'ne Tesiri , ss. 29-47
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Tuğba Aslan
İLAMER VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (12-13 Mayıs 2016 / Ankara) , ss. 109-115
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aygün Yılmaz
Kırgızistan Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (21-25 Mayıs 2016) , ss. 129-137
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Enes Furkan Onur
Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (14 Mayıs 2016 ) , ss. 117-120
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halime Doracan
İLAMER VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (23-24 Mayıs 2016 / Kırgızistan) , ss. 121-127
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Necmi Atik
Elmalılı’nın Kendi El Yazması ile Türkçe İbadet Konusundaki Makalesi , ss. 01-51
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zeynep Betül Önder Arpa
Fazlı Arslan, Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı Aydınları, İstanbul, Beyan Yayınları, 2016, 248 s. , ss. 167-171
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri