Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


‘Ümmî Kavramı ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) Ümmîliği’
Öz: Bu çalışma genelde ümmî kavramının etimolojik bir analizini sunmayı amaçlamakta, özelde Hz. Muhammed’in ümmî oluşuna odaklanmaktadır.Çalışmada ümmî kavramının hem Kur’an’da hem de hadislerde kavramsal olarak lügat manalarına yakın anlamlarda kullanımını göstermek içinönceetimolojik kökeni incelenmektedir. Sonra Kur’an’da ümmî ifadesiyle ilintili âyetlere yer verilmekte ve hadis rivâyetlerinde Hz. Peygamber’in ümmîliği irdelenmektedir.Ümmîlik, gerek Kur’an’da gerekse hadislerde kitâbet kavramıyla beraber zikredilmekte ve Ehl-i Kitap ifadesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte ümmî kavramı etnik, eğitimsel ve dinsel boyutları olan hem Arapları, hem de Yahudileri yani milletleri içinde barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadislerde ise sözcüğün Hz. Muhammed’in ümmîliğini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir.

Keywords
Ümmîlik, Ehl-i Kitap, Ümmet, Okuma Yazma, Hz. Muhammed, Araplar, Yahudiler.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri