Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Büyük Selçuklu ve Büyük Selçuklu Bakiyesi Devletler Hakimiyetinde Dımaşk Şehri ve İç Kalesi
Dımaşk ilk İslâm fetihleriyle birlikte Bizans'ın elinden Müslüman hakimiyetine geçen Suriye'nin önemli şehirlerinden birisiydi. Hz. Peygamber'in halifeleri dönemlerinde en güzide eyaletlerden birisi olan Suriye, müteakiben Emeviler döneminde bilhassa başkentin Dımaşk olmasıyla daha da önem kazanmıştı. Abbasi ihtilali sonrasında yeni devletin başkenti Irak topraklarında inşa edilmesine karar verildiğinde, Dımaşk kısmen gözden düşmüş idi. İlerleyen zamanda önce İbn Tolun'un eline geçti, müteakiben ise şehir, 289/901-902'den itibaren ise Karmatilerin saldırıları ve çıkardıkları yangınlarla harap düştü. Fatimîlerin 100 yıllık hakimiyetinde de şehir zayıf düştü. Yeni bir güç olarak ortaya çıkan Büyük Selçuklular kısa sürede palazlanmış ve hızlı bir şekilde İran ve Irak topraklarında hakimiyetlerini sağlamışlardı. Bunun tabi neticesi ile Suriye bölgesine yönelik askeri faaliyetler göze çarpmaktadır. Bu makalede Selçuklu komutanı Uvakoğlu Atsız'ın Suriye'deki askeri faaliyetleri çerçevesinde onun Büyük Selçuklular döneminde Dımeşk hakimiyeti ile Dımeşk kalesinin yeniden inşasından başlanarak, Tutuş ve çocukları, Böriler ve Nureddin Zengi dönemlerinde Dımeşk ve Dımeşk İç Kalesinde gerçekleştirlen imar faaliyetleri Arapça kaynaklar ışığında ele alınmaya çalışıldı

Keywords
Dımaşk, Selçuklular, Böriler, Zengiler

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri