Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hüccetullâhi’l-Bâliga Tercümesi Üzerine
18. asırda Hint coğrafyasının yetiştirdiği alimlerden Şah Veliyyullah Dehlevî’nin, Kur’ân, tefsir, hadis, akâid, ehl-i Sünnet, İslam hukuku, fıkıh, tasavvuf, tarih, hal tercümesi, şiir ve çeşitli alanlarda sahasında çok değerli eserleri ve muhtelif konularda çok sayıda Arapça ve Farsça mektupları bulunmaktadır. Şah Veliyyullah’ın yazdığı eserlerden günümüze ulaşanlar arasında dîni hükümlerin hikmet ve gerekçelerini içeren Hüccetüllâhi’l-bâliga adlı eseri ise oldukça önemlidir. Elmalılı gibi çok yönlü son dönem bir Osmanlı âliminin, alanında oldukça önemli olan bu eserden haberdar olması ve onu mütalaa etmesi kayda değerdir.. Elmalılı’nın metrukâtında ortaya çıkardığımız, 1913 yılında başlayıp ikmâl edemediği üç ayrı defter ve toplam 569 sayfadan ibâret olan Huccetullahi’l-bâliğa tercümesi makâlemizin konusu olmuştur.

Keywords
Şah Veliyyullah Dehlevî, Hüccetullâhi’l-bâliga, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri