Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Muhammed el-Malikî’nin Bid’at Anlayışı
Bu makalede Hicazlı bir âlim Muhammed el-Mâlikî’nin bid’at anlayışını anlatmaya çalıştık. Özellikle konu üzerinde çalışılırken sahabe devri başta olmak üzere günümüze kadar gelmiş geçmiş bazı âlimlerin de görüşlerine de yer verilmiştir. Konuya başlamadan önce bid’at kelimesinin sözlük ve ıstılah anlamı ile ilgili örnekler vermeye çalıştık. Mâlikî meselenin daha da anlaşılır olması bakımından müteahhirûn dönemi âlimlerinin bid’at ile ilgili bazı fikirlerini de eserlerinde açıkça zikretmiştir. Biz de onların bu fikirlerinden istifade ederek konuya açıklık getirmeye çalıştık

Keywords
Bid’at, Muhammed Mâlikî, Hicâz, Muteahhirûn.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri