Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Antalya İli Anadolu Selçuklu Dönemi Kayıp Taş Kitabeleri
Antalya, muhkem kalesi, bol su kaynakları, verimli toprakları, her milletten tüccârların bulunduğu zengin ticâri limanı ve iklimi ile tarih boyunca her devletin gözdesi olmuştur. Müslümanlar tarafından Antalya, ilk olarak Halife Mütevekkil’in deniz kumandanı, Türk asıllı Fazl b. Karin tarafından fethedilmiş ve kısa süreli Abbasî hâkimiyetinde kalmıştır. 1085 yılında Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından fethedilen Antalya, 1103’te Bizanslılara geçmiş, 1207’de Selçuklu Sultanı I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve 1216’da I. İzzeddin Keykâvus’un fetihleri ile günümüze kadar Müslüman Türk yurdu olarak kalmıştır. 1392 yılında Osmanlı Devleti’ne ilhak olana kadar yaklaşık 200 yıl Selçuklu hâkimiyeti altında kalan Antalya’da, Selçuklular tarafından tersâne kurulmuş ve güçlü bir donanma tesis edilmiştir. Şehirde kale surları ve burçları inşâ edilip onarılmış ve tahkim edilmiş, cami, mescid, medrese, tekke, zâviye, hamam gibi yapılar inşâ edilmiş ve bu yapılara taş ve mermerden önemli inşâ ve tamir kitâbeleri yerleştirilmiştir. Makalemiz, Selçuklular devri Antalya’sından günümüze ulaşan ve hukuk, idare, sosyal yaşantı, siyaset, iktisat, din, edebiyat, dil vb. gibi konulara birinci dereceden kaynaklık eden sur, burç ve yapı kitâbeleridir. Anadolu Selçuklu dönemine ait kayıp kitâbelerden, gerek Kaleiçi ve gerekse Antalya Müzesi’nde ilk defa ortaya çıkardığımız 8 kitâbe, 2 mezar taşı ve 1 mezar sandukasına makâlemizde yer verilmiştir. Makalemiz, Antalya Selçuklu kitâbeleri hakkında daha önce yapılan çalışmalar ile karşılaştırılmış, sıralama, okuma ve tercüme farklılıkları gösterilmeye çalışılmıştır

Keywords
Kitabe, mezar taşı, lahit.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri