Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Yazdığı Son Meâl
21 Şubat 1925 tarihinde TBMM’de Diyânet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine, Kur’ân-ı Kerîm tercümesi ve tefsiri ile Sahîh-i Buhâri’nin tercüme ve şerhi için 20.000 liralık tahsîsat konuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 26 Ekim 1925 tarihinde, Kur’ân-ı Kerîm’in tercümesi için Mehmet Akif, tefsiri için Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ile bir sözleşme imzalandı. 1932 yılının ilk aylarında hükümetin uygulamaya koyduğu “Türkçe Kur’ân, Türkçe İbâdet” projesi sebebi ile Mehmet Akif’in sözleşmesini feshetmesinden sonra, 23 Mayıs 1932 tarihinde yapılan bir sözleşme ile Kur’ân-ı Kerîm’in tercümesi de Elmalılı’ya verildi. Diyânet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, sözleşme şartlarına uymayarak, sözleşmeden birkaç ay sonra Kur’ân-ı Kerîm meâlini, tefsirin içinde değil müstakil olarak basılmak üzere Elmalılı’dan âcilen talep etti. Elmalılı; “Basılacaksa tefsir ile birlikte basılır, aksi hâlde sözleşme fesholunur” diyerek, net ve kesin bir şekilde bu talebi reddetti. Diyânet İşleri’nin meâl ve tefsirle alâkalı tazyîk ve baskıları devam etti, Elmalılı’nın rızâsı dışında 1935 tarihinde tefsir meâlle birlikte basılmaya başlandı ve Hak Dini Kur’ân Dili tefsirinin tamamının baskısı 1938 yılında tamamlandı. Elmalılı, “Türkçe İbâdet”, Türkçe Kur’ân, Müslümanlık; Türk’ün Millî Dîni” projelerinin yürürlükte olduğu bu dönemde, üzerindeki baskılardan ve duyduğu endişelerinden dolayı arzu ettiği gibi bir meâl yazmadı/yazamadı ve yazmış olduğu son meâlini de yine aynı düşüncelerle gizleyerek kimseye haber vermedi. Çalışmamız Elmalılı’nın yazmış olduğu bu son meâl üzerinedir.

Keywords
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Kur'an, Tefsir, Meâl, Türkçe İbâdet, Milli Din.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri