Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Seyyid Süleyman Mahvî Divan’ındaki İki Elif-name
Türk edebiyatında birçok örneği bulunan elif-name, Arap alfabesinin ilk harfi elif ve Farsça “mektup, name, risale” anlamı veren name kelimesinin terkibiyle oluşan manzumenin adıdır. Elif harfinden başlanarak ye harfine kadar alfabetik olarak sıralanan akrostiş diğer adıyla muvaşşah sanatı ile benzeşmektedir. Elif-namelerle, Divan edebiyatında mesnevi, kaside, gazel; Aşık edebiyatında koşma, destan ve divan; Dinî-tasavvufî Türk edebiyatında tevhid, münacat, naat, methiye konuları işlenmiştir. Dinî ve tasavvufî konulu elif-namelerde ise Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’a yalvarma, Hz. Peygamber ve din büyükleri olan tasavvuf şairleri hakkında yapılan övgülere yer verilmiştir. XIX. yüzyılda yaşamış olan Seyyid Süleyman Mahvî’nin elif-nameleri konusu itibariyle münacata ve na’ta örnek teşkil etmektedir. Şair elif-namesinde kendisinde bulunan kusur ve noksanlıktan yola çıkarak Allah’tan af dileme ve bağışlanma ummaktadır. Makalede öncelikle elif-name türünün tanımı yapılarak elif-nameler hakkında genel malumatlar ile Seyyid Süleyman Mahvî’nin hayatı ve sanatı hakkında özet bilgiler verilmiştir. Ardından Mahvî’nin Divan’ında yer alan elif-namelerin transkripsiyonlu metni verilmiş, şekil ve muhteva olarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Keywords
Türk-İslam Edebiyatı, Elif-name, Seyyid Süleyman Mahvî, Akrostiş, Muvaşşah.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri