Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hıristiyan Teslisinin Pagan Kökleri
Öz: Günümüzde Hıristiyanlık, yeryüzündeki en yaygın din konumundadır. Bu dine müntesip olanların oranı, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine (%32,8) tekabül etmektedir. Kaba bir hesapla gezegendeki 2,4 milyar insan, Hıristiyanlık inanırıdır. Özellikle son iki asırda dünyayı şekillendiren hâkim kültürün Hıristiyanlık olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla bilimsel, sanatsal, askeri, kültürel ve teknolojik üstünlüğün sağladığı hâkimiyet sayesinde pek çok insan, bu dinin inanırı haline gelmiştir. Kendilerini tek tanrıcı/monoteist kabul eden Hıristiyanların mevcut dinlerdekinden farklı en temel inanç esası ise teslistir. Teslis, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade edilen Tanrı’nın üçlü birliğini tanımlayan karmaşık bir inanç sistemidir. Teslis, her ne kadar müntesiplerince tanrısal özellik taşıyan farklı unsurların üçlü birliği diye tarif edilse de özellikle Müslümanlar için bu birlik, tam bir monoteizm kabul edilmeyip üç unsurlu bir ilahlık anlayışı yani şirk olarak nitelendirilir. Peki, İbrahimî geleneğin devamı ve dünyada en çok müntesibi olan bir din nasıl tevhid dışı/pagan olmakla itham edilebilmektedir? Hıristiyanlığın bu en temel akidesi tamamen özgün bir kökene mi sahiptir yoksa Hindistan, Mısır, Mezopotamya ve Levant’ta eskiden beri örneklerine rastlanan bilindik bir inanç öğesi midir? Bu sorunun cevap bulması son derece önem arz etmektedir. Çalışmamızda, doğuşundan beri milyarlarca insanı etkileyen Hıristiyanlığın ve aynı zamanda inanç tarihinin belki de en fazla tartışma yaratan konularından birisi olan teslis mercek altına alınacaktır.

Keywords
Anahtar kelimeler: Hıristiyanlık, teslis, İsa, baba, oğul, Kutsal Ruh, pagan.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri