Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kabir Azabı Var Mıdır?
İnsanoğlu hep bilinmezlikten korkmuştur. Sonunun ne olacağını merak etmiştir. Bu dünyada yaptıklarının cezasını çekip çekmeyeceğini merak etmektedir. Ya da bir başkasının kendisine yaptığı haksızlık ve zulümlerin cezasını çekip çekmeyeceğini merak etmiştir. Kabir azabının var olup olmadığı konusu hep merak konusu olmuştur. Bazı kimselerin Hadis-i şerifleri inkâr ederek, kabir azabının Kur’an’da varid olmadığını iddia etmeleri nedeniyle Mü’min ve Müslümanların kafalara karışmaktadır. Acaba, müşrikler, kâfirler, münafıklar ve günahkâr olan Mü’min ve Müslümanlar için kabir azabı Var mıdır? Kur’an’da kabir azabı varid olmuş mudur? Kabir azabını haber veren hadis-i şerifler sahih midir? Gibi sorular hep merak edilmiştir. Kabir azabı varsa, bu azabı, beden mi çekecektir yoksa ruh mu? Veya bu azab hem bedeni ve ruhi midir? Gibi sorular âlimler arasında tartışıla gelmiştir. Bazı âlimler kabir azabının ruhi olduğunu bazıları da bedensel olduğunu, bazıları da hem ruhi ve hem de bedensel olduğu görüşünü savunmuşlardır. Kabir hayatı, ahiretin giriş kapısı ve başlangıcıdır. Ölen kimse, ister mezara defnedilsin, isterse yırtıcı hayvanlarca parçalansın, ister ateşte yanıp külleri savrulsun, nehirlere bırakılsın, ya da denizde kaybolsun, onun için kabir hayatı başlamış olur. Ehl-i Sünnet inancına göre, müşriklere, kâfirlere, münafıklara ve günahkâr olan Mü’min ve Müslümanlar için kabir azabı vardır. Kabir, iman ve salih amel sahipleri için Cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler için de Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir hayatının, azap şeklinin mahiyeti hakkında, âlimler ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir. Azabın ruha, bedene veya her ikisine birlikte yapılması, sonucu değiştirmez. Çünkü salih amel sahibi insanlar kabirde güzel bir hayat yaşarken, kâfirler, büyük bir azab, sıkıntı ve ıstırap içinde bulunacaklardır. Biz bu konuyu Kur’an ve Hadis ışığında uzatmada ele almaya çalışacağız. Allah’tan bu çalışmanın başarılı, bereketli ve faydalı olmasını dilerim.

Keywords
Kur’an, Sünnet, Ölüm, Berzah, Kabir Azabı.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri