Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Osmanlı Devletinin İlk Modern Mekteplerinden: Dâru’l-Maârif
Osmanlı Devletinde bugünkü sosyal devlet anlayışına göre devletin görevleri arasında yer alan birçok kamu hizmeti vakıflar aracılığıyla yürütülmüştür. Eğitimden sağlığa ulaşımdan ticarete birçok alanda eser vakıflar aracılığıyla halkın hizmetine sunulmuştur. Bu eserlerden biriside Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfettiği Dâru’l-Maârif Mektebi’dir. Osmanlı Devletinin modern tarzda inşa edilen ilk mektep binası, ilk idâdîsi ve ilerleyen yıllarda ilk kız ortaöğretim kurumu olmasıyla Dâru’l-Maârif Mektebi, Osmanlı eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tarihi seyrinde ismi ve eğitim kademesi değişse de okul olarak kullanılmaya devam eden mektep binası, günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak eğitime devam etmektedir. Çalışmamız 19. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan Dâru’l-Maârif Mektebi’nin tarihî sürecini, mektep personelini, mektebin devamı için vakfedilen mülkleri, mektepte okutulan dersleri ve mektep kütüphanesini mevzu edinmektedir.

Keywords
Dâru’l-Maârif Mektebi, Tanzimat Dönemi, Vakıf, Bezmiâlem Valide Sultan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri