Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Dürzî İnanışında Dinî Mûsikî Geleneği
VI. Fâtımî halifesi Hâkim Biemrillâh döneminde İsmâilîlik mezhebinden etkilenerek Mısır topraklarında ortaya çıkan ve Hâkim’in ulûhiyeti çerçevesinde şekillenen Dürzîlik, bâtınî bir inanış olarak kabul edilmektedir. Dürzîler, takiyye ve gizlilik inançları gereğince inanışlarını asrılar boyunca saklamış, bu sebeple de kapalı ve sırlı bir cemaat olarak anılmışlardır. Dürzî eserlerinin ele geçirilmesi ve mezhep hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Dürzîlik hakkında bilgi sahibi olunsa da inanış günümüzde de hala gizemini korumaktadır. Dürzîler hakkında ülkemizde de muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Fakat Dürzîlerin mûsikî yönlerine dair Türkçe bir çalışma bulunmamaktadır. Mûsikî üzerine çalışmalar İngilizce ve Arapça dillerinde yapılmıştır. Biz de bu makalemizde Dürzîlerin mûsikîsini ele almak istiyoruz. Bu çalışmanın konusu Dürzîlik inanışında dinî mûsikîdir. Bu çerçevede Dürzîlerin ilâhilerine, ibadethânelerinde gerçekleştirdikleri ayinlere ve toplumsal açıdan önem arz eden cenaze törenleri ile bu törenlerde icra edilen ağıtlara yer verilecektir. Böylece Dürzî dinî mûsikî geleneği ve dinî mûsikîyi oluşturan türlerin incelemesi yapılacaktır.

Keywords
Dürzilik, Mûsikî, Dürzî İnanışında Mûsikî.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri