Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Doç. Dr. Ali Arslan'ın Hayatı ve Eserleri Hadîs ve Sünnet’e Dair Bazı Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme
1974 yılında dünyaya gelen Ali Arslan, ilk ve orta öğrenimi babasının memuriyeti sebebiyle Kurucaşile, Kavaklı, Yeniköy, Cide ve Karabük’te tamamlamış, öğrenci seçme sınavı sonucunda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Ali Arslan, 1996-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Samsun ve Kastamonu illerinde ve ilçelerine bağlı İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmıştır. 2013 yılından 5 Aralık 2020 tarihine kadar Bülent Ecevit Üniversitesinde Yrd. Doç., Dr. Öğr. Üyesi ve Doçent olarak görev yapan Ali Arslan, dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı yapmış ve kalite komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. Ali Arslan, Hadîs Usûlü’nün temel meselelerinin yanında İmâm A’zam Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Âmirî (ö. 381/992) ve Hârizmî (ö. 387/997) ve Ekfânî (ö. 749/1348) gibi İslam âlimlerinin hadîs ve sünnet, ilimlerin tasnîfi ve hadîs ilmiyle diğer ilimlerin münasebetleriyle ilgili görüşlerini ele alan kitap, kitap bölümü, makale ve bildiriler telif etmiş, hadîs ve sünnete katkılar sunmuştur.

Keywords
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, Hadis, Hadis İlimleri, Ali Arslan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri