Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Din Öğretiminde Kavram Öğretimi: İman Kavramı Üzerine Bir Araştırma
(Concept Training in Religious Education: A Research on the Concept of Faith )

Yazar : Fatih Çakmak    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7
Sayfa : 49-89


Öz
İnsanlar yaşam boyu sürekli bir öğrenme ve anlamlandırma çabası içerisindedirler. Kavram öğrenme de bireylerin yaşamı boyunca süregelen bir öğrenmedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerinden birisi de inanan bir varlık olmasıdır. Dinin üç temel kavramı vardır: İman; İbadet; Ahlak. Din öğretiminde kavram öğretimi sorunu bir din eğitimcisi açısından önemli bir sorundur. Genelde dine, özelde İslam dinine ait öğrenme konusu yapılacak unsurlar incelendiğinde; karşımıza yukarıdaki temel kavramlar ve öğretimi çıkar. Bu çerçevede temel soru; iman kavramının nasıl öğretebileceğidir. Bu makalede; insanın akıl sahibi olduğu, insanın inanma ihtiyacı, kavramın ne olduğu ve özellikleri, kavram öğretimi ve din öğretimindeki önemi, iman kavramı ve öğretimi konuları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kavram, öğretim, din öğretimi, kavram öğretimi, iman kavramı.

Abstract
People are learning and interpretation effort in a constant process of lifelong. The concept learning is an ongoing learning throughout the life of the individuals. One of the main features that separates man from other assets is that having a presence believers. Religion has three basic concepts: Faith; Worship; Morality. The concept teaching issue in Religious Education is that it is a major problem for religious educators. When analyzed will be the subject of learning that usually religion, in particular of Islam come out the against our above basic concepts and teaching. In this context basic questions is that how can we teach the concept of faith? in this article are discussed these topics: humankind has a mind, the human need to believe, what is the concept and features, concept teaching and its importance of religious education, the concept of faith and teaching.

Keywords
Concept, training, religious education, concept training, concept of faith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri