Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhammed İkbal’in Kader Anlayışı
(Mohammed Iqbal's Understanding of Fate )

Yazar : Abdul Basit Zafar    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 99-114


Öz
Özet Muhammed İkbal’in yaşadığı dönem (1877-1938) Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarına denk gelmektedir. Bu dönemde İslam dünyasının durumu gün geçtikçe kötüye gitmekteydi. İkbal’e göre, Müslümanların durumunun kötüye gidişinin temellerinde Hint alt kıtasında yaygın olan Suficilik (Tevhidin saf nehrine şirkin bulaşması), liyakatsiz kişilerin hükümdar olması ve hayata meydan okumakla birlikte savaşlardan kaçmaya çalışan kadercilerdir. İkbal’e göre, Müslüman toplumlarda özgünlük ve ferdilik kavramları Hz. Muhammed’den sonra üç asra kadar devam etmiştir. İkbal; Hz. Muhammed’in günlük meselelerde Kur’an’dan sonraki ilk müçtehit olduğunu ve Hz. Muhammed’in kendi dönemindeki ulemaları içtihat etmeye davet ettiğini belirtir. Bu konuda İkbal, Müslümanların dini düşüncelerde yenilenmeyi terk ederek sadece doğru ve yanlışı ayırmak için kulaktan dolma bilgileri kullandıklarını belirtir.

Anahtar Kelimeler
Muhammed İkbal, Kader, Kadercilik, Ferdilik, Özgürlük

Abstract
Mohammed Iqbal lived in a period (1877-1938) that witnessed the downfall of Ottoman empire and as well as of Muslim world. The political situation in Muslim world was in gradual reformation. To Iqbal’s mind the causes of downfall of Muslims especially of South Asia had its firm roots in Sufism (contamination of Shirk in pure waters of God’s Unity). Secondly, illegible sultans having authority over masses and finally the deep fatalism of Muslims that keep them away from practicalities of life. To Iqbal, the impressions of individuality and freedom of thought could be seen in first three centuries of Islam after the Prophet Mohammed. Iqbal mentions of Prophet Mohammed being first Mujtahid after the Quranic revelation and Prophet’s emphasis on legal rulings in accordance to reason of his time. However, Muslims left the reconstruction of their religious thought and habituated themselves in mere imitation of rituals and practices.

Keywords
Mohammed Iqbal, Fate, Fatalism, Individuality, Reconstruction of Islamic thought

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri