Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hüccetullâhi’l-Bâliga Tercümesi Üzerine
(On Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’s Hüccetullâhi’l-Bâliga Translation )

Yazar : Necmi Atik    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 23-44


Öz
18. asırda Hint coğrafyasının yetiştirdiği alimlerden Şah Veliyyullah Dehlevî’nin, Kur’ân, tefsir, hadis, akâid, ehl-i Sünnet, İslam hukuku, fıkıh, tasavvuf, tarih, hal tercümesi, şiir ve çeşitli alanlarda sahasında çok değerli eserleri ve muhtelif konularda çok sayıda Arapça ve Farsça mektupları bulunmaktadır. Şah Veliyyullah’ın yazdığı eserlerden günümüze ulaşanlar arasında dîni hükümlerin hikmet ve gerekçelerini içeren Hüccetüllâhi’l-bâliga adlı eseri ise oldukça önemlidir. Elmalılı gibi çok yönlü son dönem bir Osmanlı âliminin, alanında oldukça önemli olan bu eserden haberdar olması ve onu mütalaa etmesi kayda değerdir.. Elmalılı’nın metrukâtında ortaya çıkardığımız, 1913 yılında başlayıp ikmâl edemediği üç ayrı defter ve toplam 569 sayfadan ibâret olan Huccetullahi’l-bâliğa tercümesi makâlemizin konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Şah Veliyyullah Dehlevî, Hüccetullâhi’l-bâliga, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Abstract
From the scholars taught by Indian geography in the 18th century, Shah Waliiyullah Dehlevi's works of great value in the Qur'an, the Qur’anic commentary, the Islamic beliefs, the hadith, the Ahl-i Sunnah, Islamic law, fiqh, mysticism, history, biography, There are many Arabic and Persian letters in the texts. Hüccetüllâhi'l-bâliga, which contains wisdom and justifications of the religious provisions among those who arrive from the works written by Shah Veliyyullah, is very important. It is worth noting that a versatile recent Ottoman scholar like Elmalili is very aware of this work which is very important in his field and that he contemplates it. The Huccetullahi'l-bâliğa translation, which we found in Elmalılı's succession, three separate books, which he started in 1913 and which he could not complete, and a total of 569 pages,has become a topic article.

Keywords
Shah Waliiyullah Dehlevî, Hüccetullâhi’l-bâliga, Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri