Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İslam Hukuku Kâmûsu Ve Âdem Maddesi’nin Tahlîli
(Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’s İslamic Law Lexicon And Analysis Of Adam’s Article )

Yazar : Necmi Atik    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 65-98


Öz
Fıkıh ve fıkıh usûlü alanında çeşitli fakültelerde yıllarca ders vermiş ve fıkıh ve İslam hukuku alanında makâleler kaleme almış, telif eserler yazmış olan Elmalılı, Prens Abbas Halim Paşa’nın teşvikiyle “İslam Hukuku Kâmûsu” adlı eserini hazırlamaya başlamıştır. Hangi nedenlerden dolayı yarım kaldığını bilemediğimiz “İslam Hukuku Kâmusu” adlı çalışması, 1997 yılında Sıtkı Gülle tarafından hazırlanarak neşredilmiştir. Elmalılı’nın metrukâtında ortaya çıkardığımız 58 maddelik ve 340 sayfalık “İslam Hukuku Kâmusu” çalışmasıyla, Sıtkı Gülle tarafından hazırlanıp yayınlanan nüsha karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmamız neticesinde iki çalışmanın arasında hiçbir benzerliğin olmadığını ele aldığımız makâlemizde, “Adem” maddesinin karşılaştırılmış şekli de örnek olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, İslam Hukuku Kamusu, Sıtkı Gülle

Abstract
Elmalılı has taught at various faculties in the field of fiqh and fiqh procedure for years and has written essays on fiqh and Islamic law. He started to write his work called "Islamic Law Lexicon" with the encouragement of Prince Abbas Halim Pasha. The work "Islamic Law Lexicon ", which we did not know for some reasons why, was prepared and published in 1997 by Sıtkı Gülle. The copy of the article prepared and published by Sıtkı Gülle was compared with the study of the "Islamic Law Lexicon" of 58 pages and 340 pages which we found in the succession of Elmalılı.The comparative form of "Adam" is given as an example in our study of the absence of any similarity between the two works on the basis of our comparisons.

Keywords
Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır, İslamic Law Lexicon, Sıtkı Gülle

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri