Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur’an’da İnanç, Düşünce ve İfade Özgürlüğü
(Freedom of Belief, Thought and Expression in the Qur'an )

Yazar : Nihat Demirkol    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 45-64


Öz
Özgürlük, geniş kapsamlı ve tanımlanması zor olan bir kavramdır. Her ne kadar çeşitli tanımlamalar yapılmışsa da yapılan her tanımlama belli bir alanla ilgili olarak yapılmaktadır. Çünkü belli bir alanla ilgili özgürlük anlatılacağı zaman o alanla ilgili olarak özel bir tanımlama ihtiyacı duyulmaktadır. Mesela siyasi alandaki özgürlükten bahseden birisinin özgürlükle ilgili tanımlamasına "siyasi hürriyet", vatandaşlık alanıyla ilgili olarak "medeni hürriyet" , toplumsal alandaki özgürlük için ise "kamu ve ferdi hürriyet" şeklinde özgürlüğü mevzu ile sınırlandırmaktadır. Buda kavramların zaman içerisinde mana değişimine uğramasından dolayıdır. Kavramların lafızları aynı olsa bile terim manalarında zamanla ihtiyaç ve farklı yaklaşımlar sebebiyle yeni anlalar yüklenmektedir. Günümüzdeki İslam dünyasında birçok problemin nedenlerinden bir tanesi de özgürlüğün yanlış anlaşılmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. İnsanlar kendi zihinlerinde özgürlüğe verdikleri tanımlamaya bağlı olarak diğer insanlara özgürlük hakkı vermektedirler. Örneğin mezhep çatışmalarını buna örnek verebiliriz. Hiç kimse herhangi bir kutsala inanmak zorunda değildir. Herkes inancında serbesttir. Fakat bunu bilmemenin neticesi mezhepler çatışmasını ortaya çıkarmaktadır. Çünkü diğer mezhebe veya inanca sahip olan kişi onun için özgür değildir. Neticede bu tür zihniyetler kendilerine diğer insanların özgürlük alanına müdahale hakkı bulmaktadırlar. Hâlbuki Allah'ın insanlara çizdiği özgürlük profiline uymak birçok toplumsal problemi ortadan kaldırmaktadır. İslam'ın anayasası olan Kur'an'ı Kerim'den hareketle özgürlüğün genel çerçevesini sözlük anlamıyla beraber nazara vermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Özgürlük, İnanç, Düşünce, İfade.

Abstract
Freedom is a comprehensive and difficult to define concept. Make his definitions as a whole. When a certain specificity is to be expressed, a specific definition of the field is needed. For example, "political liberty", "civil liberty" in the field of citizenship, and "public and individual freedom" in the sphere of society are limited to the definition of freedom in relation to freedom in political terms. It is because of the way in which the concepts of the Buddha were interrupted by the meaning market. At the same time, the words of the concepts are loaded with new meanings because of approaches different from spiritual time and need in therapy in phaeton. Many of today's problems arise from misunderstanding. People are free to other people based on their definition of freedom in their minds. For example, sectarian conflicts can be given as an example. I do not ever believe in Kimsee a blessing. Everyone is free in their faith. But the consequence of not knowing this is that the sects are in conflict. Because you have the freedom to belong to the others or to the people. Domain names are the right to intervene. However, obeying the freedom profile that Allah has drawn to people removes many social problems. From the Qur'an, which is the constitution of Islam, we will try to give a general sense of freedom together with the meaning of the dictionary.

Keywords
Freedom, Belief, Thought, Expression.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri