Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Akdeniz Ticareti ve İslâm Dünyasına Etkileri (H. ııı-ıv./M. ıx-x. Yüzyıllar)
(The Impact of Medıterranean Trade And The Muslım World (III-IV/IX-X. century) )

Yazar : Mehmet Nadir Özdemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 01-28


Öz
ÖZET Çalışmada H.III./M.IX. ve H.IV./M.X. yüzyıllarda Akdeniz odaklı ticarî faaliyetlerin İslâm dünyasına etkileri ve Abbasi devletinin batı dünyası ile ticarî bağlantıları da konu edilmektedir. Çalışmada İslâm coğrafyası ve tarihi ile ilgili kaynak ve araştırmalardan yararlanıldı. Müslümanlar söz konusu yüzyıllarda Akdeniz’de kayda değer bir üstünlük sağlamışlardı. İslâm dünyasının bu yüzyıllarda müreffeh bir durumda olması, eğlence hayatının gelişmesine de yol açmıştır. Özellikle batı ve doğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden köleler alınmıştır. Ticareti yapılan köleler bilhassa Bağdat’ta varlıklarından söz ettirecek bir konuma gelmişlerdir. Çalışmada, Akdeniz Coğrafyasına Genel Bir Bakış başlığı altında Akdeniz’in tarihteki öneminden; Müslümanların Denizciliği ve Akdeniz başlığında Müslümanların ilk deniz seferlerinden ve Akdeniz’e olan ilgilerinden, İslâm dünyasında denizcilikteki zayıflama döneminden; Abbasiler ve Akdeniz Köle Ticareti başlığında Abbasilerin Akdeniz’deki faaliyetlerinden; Köle Ticaret Yolları alt başlığında ise köle ticaretinin Akdeniz’deki rotalarından, İslâm dünyasına getirilen kölelerin hangi alanlarda çalıştırıldıklarından ve doğu Avrupa kökenli köleler olarak bilinen Sakâlibe’den söz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Akdeniz, ticaret, köle, Sakâlibe, Ortaçağ, hadım, İslâm dünyası

Abstract
This study explores the activities of Muslims in the Mediterranean and the position of the Mediterranean for the slave trade in the IX-X. century. The study examines the impact of Mediterranean oriented trade activities on the Muslim world and the commercial ties between Abbasids and western world in the middle ages, too. The sources and researches related to Islamic geography and history have been used in the study. The explanatory narration have been preferred through the text. Muslims established very significant superiority in the Mediterranean during the IX-X. century. Muslim world was largely under the rule of Bagdad-centric Abbasids during that centuries. For the reason that Muslim world was a properous country during that centuries, entertainment sector also improved. Slaves from different regions of the world were bought, especially from the western and eastern Europe countries. Tradable slaves reached considerable amount in the Muslim world, especially in Bagdad. The study examines the importance of Mediterranean in the history under the chapter of General View to the Mediterranean Geography. The summary about early sea expeditions of Muslims, the interest of Muslims to the Mediterranean and the period of weakining of marine in the Muslim World is studied in the chapter called The Marine of Muslims and Mediterranean Sea. The activities of Muslims during that centuries is researched in the chapter called Abbasids and Mediterranean Slave Trade. The last chapter which called Slave Trade Routes, examines the route of slave trade in the Mediterranean sea, the employing fields of that slaves in the Muslim world, and the characteristics of Sakaliba slaves which were consists of from Slavic, and western and eastern Europe people.

Keywords
Mediterranean, mercantilization, Slave, Sakaliba, Eunuch, Middle Ages, Muslim World.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri