Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21. Asırda Bosna Hersek’te İslamî Gündem
(Islamic Scenes in Bosnia and Herzegovina in the 21st Century )

Yazar : Samed Omerdic    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 115-134


Öz
Bosna Hersek Devleti ve Boşnak Müslümanlar Osmanlı’nın çekilişinden sonra çok zor süreçlerden geçmiş, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (SHS), Yugoslavya Krallığı, Bağımsız Hırvatistan Devleti (NDH) ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti gibi rejimleri sürecinde hep baskı, sürgün ve zülüm görmüş, Boşnak Müslümanlar her türlü hak ve hürriyetlerden mahrum idiler. Boşnak alimler, ilahiyatçılar, imam-hatip hocaları ve imam-hatipler İslam dinini korumak adına bütün baskı ve zulümlere rağmen kararlı bir şekilde davasını devam ettirmişlerdir. Osmanlı’dan sonraki zamanda yaşadıkları her şeye rağmen, Boşnak Müslümanlar yok olmadıklarına göre, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetini son yıllarda (1975’ten sonra) az da olsa din haklarını tanımaya mecbur bırakmıştır. Yugoslavya Cumhurbaşkanı Josip Broz Tito Mısır, Hindistan ve İran ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu için Boşnak Müslümanlar dini eğitimi daha çok Mısır’da görmeye başladılar. Buradan hareketle 1990’lı yıllara doğru yaklaşırken Bosna Hersek’te daha önce fiili olmayan yeni dini akım ve ideolojiler görülmeye başlandı. Bosna Hersek dini sahasında 1992-1995 savaşından sonra şii, vehhabi, ahmediyye ve bazı tarikatlar gibi farklı dini akımlar faaliyete geçtiler. Osmanlı Bosna Hersek’ten çekilişinden sonra Boşnak Müslümanların din hizmetlerini yürütmek üzere Boşnakların yegane dini kurumu olan Bosna Hersek İslam Birliği 1995’ten itibaren, halka İslam’ı sözle ve yazı ile anlatmakla yetinmemiş, uygulamaya yönelik yaptırıcı fetvalar ve kararlar gerçekleştirmiş, Bosna Hersek İslam Birliği dışında örgütlenen dini akım ve grupları kendi bünyesine davet ederek, ümmetin birliği ve beraberliği için en faydalı olacağı mütalaa olunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bosna Hersek İslam Birliği, Vehabizm, Şiizm, Maturidi-Hanefi Geleneği.

Abstract
The state of Bosnia and Herzegovina, as well as the Bosniak Muslims, since the withdrawal of the Ottoman Empire, lived within very difficult social processes under the regimes of the Austro-Hungarian Empire, Serbian, Croatian and Slovenian kingdoms (SHS), the Kingdom of Yugoslavia, the Independent State of Croatia (NDH) and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia which did not give them almost any kind of rights and freedoms, exposing them to the processes of imprisoning, abuse, oppression and genocide. Bosnian aloes, theologians, mudarris and imams resolutely continued their religious call despite all the repression and persecution. In spite of everything they experienced, Bosniak Muslims forced the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in recent years (after 1975) to recognize, although partially, the religious rights of Bosniaks Muslims. In addition, Yugoslav President Josip Broz Tito had very good relations with Egypt, India and Iran, and hence the religious education of young Bosniak Muslims began to take place in Egypt. In this regard, while approaching the nineties, new religious movements and ideologies that were not present before, were de facto noticed on the Islamic scene in Bosnia and Herzegovina. After the war of 1992-1995, the Wahhabi, Shia, Ahmed, and certain Dervish ranks began to operate in the society. However, much sooner, after the withdrawal of the Ottoman Empire from Bosnia and Herzegovina, the Bosniak Muslims founded the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, which has exclusive authority to take care of the needs of Muslims and to deal with Islamic religious issues. Therefore, the Islamic Community, faced with the new religious movements and ideologies, was not satisfied only with the spoken and written words in order to understand Islam better, but it also implemented very important fetches and decisions, and called upon all religious organizations that do not operate under the Islamic Community of BiH to join the Islamic Community of BiH in order to preserve the Ummah unity.

Keywords
İslamic Comunity İn Bosnia and Herzegovina, Vehhabism, Shia, Maturidi-Khanefi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri