Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nurettin Topçu'nun İdeoloji Olarak Bilim Eleştirisi
(Nurettın Topçu’s Crıtıcısm Of Scıence As An Ideology )

Yazar : Mustafa Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 29-46


Öz
Bu makalede Nurettin Topçu’nun ideoloji olarak bilim eleştirisi incelenmektedir. Asıl amacı insana hizmet etmek ve onun mutluluğuna katkı yapmak olan teknik (medeniyet), modern çağda bu araçsal fonksiyonunu kaybederek insanlığın peşinden koştuğu bir amaç haline gelmiştir. İnsana hizmet etmesi gereken teknik ve makine, güçlünün elinde ideolojiye dönüşerek ve insanı kendisine nesne yaparak onu esir almıştır. Çağımızda mutlak bir güç olan teknik, insanın başta tabiat olmak üzere bütün varlık alanlarını birer birer kuşatmaya başlamıştır. Topçu, yaşadığı dönemde bu meşum gelişmelerin tehlikesine işaret ederek, kendi kültürel dinamiklerinden hareketle, mevut sorunlara isyan ahlakı, hareket felsefesi, gelenek ve kültür kavramlarını düşüncesinin merkezine alarak birtakım çözümler üretme arayışı içerisinde olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Nurettin Topçu, İdeoloji, Bilim, Teknik, Medeniyet, Kültür

Abstract
In this article, Nurettin Topçu's science criticism as an ideology is examined. Technique (civilization) whose main purpose is to serve humanity and contribute to its happiness, by losing instrumental function has become, in the modern age, an objective which humanity runs after. The technique and machine that need to serve the human being have transformed in the hands of the power into an ideology and held human being captive by making him an object for itself. The technique, which is an absolute power in our time, has begun to encompass all the existence areas of people, especially nature. By pointing to the danger of these ominous developments, Topçu, on the basis of his cultural dynamics, taking the concepts of rebellion ethics, movement philosophy, tradition and culture as the center of his thought, has been in search of solution to the existing problems.

Keywords
Nurettin Topçu, Ideology, Science, Technique, Civilization, Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri