Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhammed el-Malikî’nin Bid’at Anlayışı
(The Bid’ah Views Of Muhammed Mâlikî )

Yazar : Azat Toktonaliev    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 9
Sayfa : 97-114


Öz
Bu makalede Hicazlı bir âlim Muhammed el-Mâlikî’nin bid’at anlayışını anlatmaya çalıştık. Özellikle konu üzerinde çalışılırken sahabe devri başta olmak üzere günümüze kadar gelmiş geçmiş bazı âlimlerin de görüşlerine de yer verilmiştir. Konuya başlamadan önce bid’at kelimesinin sözlük ve ıstılah anlamı ile ilgili örnekler vermeye çalıştık. Mâlikî meselenin daha da anlaşılır olması bakımından müteahhirûn dönemi âlimlerinin bid’at ile ilgili bazı fikirlerini de eserlerinde açıkça zikretmiştir. Biz de onların bu fikirlerinden istifade ederek konuya açıklık getirmeye çalıştık

Anahtar Kelimeler
Bid’at, Muhammed Mâlikî, Hicâz, Muteahhirûn.

Abstract
We have tried to explain the views of Muhammad al-Maliki about bid'ah (inovation) in this article. Especially during the work on the issue, we have narrated the thoughts and wievs of the sahabah and ulama. Before starting to the issue, we tried to give a few examples of the word meaning and the concept of the bid'ah in İslam. He also made mention some of the thoughts of them in relation of the bid'at in order that the latter can be more understandable in his works. Under cover of the thoughts of them we tried to have clarification of certain matters about this issue.

Keywords
Bid’ah, Muhammad al-Mâlikî, Hejâz, Mutaahhiroon

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri