Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Öğretim Sürecinde Sözlük Kullanımı Öğretimi Üzerine Bir Yöntem Önerisi (Arapça Özelinde)
(A Proposal of The Methods on The Teaching of the Dictionary in Foreign Language Teaching Process (Arabic Special) )

Yazar : Hayrullah Çetinkaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 10
Sayfa : 59-74


Öz
Arapça öğrencisinin hedef dilde ilk defa karşılaştığı bir kelimeyi her yönüyle doğru öğrenmesi, dil öğrenimi sürecinde büyük bir öneme sahiptir ve Arapça sözlüklere bu noktada büyük bir rol düşmektedir. Sözlüklerin ihtiva ettiği bilgilerden yararlanmak ilk defa karşılaşılan bu sözcükleri doğru bir şekilde okuyabilmek, anlamlarını sağlıklı bir şekilde öğrenmek, düzgün telaffuz edebilmek, harekeleyebilmek, bu sözcüklerin türevleri ve değişik kullanımlarını kavrayabilmekle mümkündür. Öğrenci, öğreticiden uzak ve eğitim ortamı dışında kaldığı zamanlarda da en büyük desteği sözlüklerden alacaktır. Bu da onun sözlük kullanma becerilerinin gelişmiş olmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Arapça öğrencilerinin kolaydan zora doğru kurallar eşliğinde uygulama örnekleriyle sözlük kullanma becerilerinin geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, Arapça öğrenim ve öğretim sürecinde öğrencinin sözlüklerden en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için uygulanabilir bir yöntem önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil öğretimi, Arapça öğretimi, sözlük kullanımı, kök harf

Abstract
The fact taht Arabici students learn every aspect of a word in the target language for the first time has a great importance in the process of language learning, and Arabici dictionaries have a big role at this point. Using the information contained in the dictionaries to be able to read these words correctly for the first time, to understand their meaning in a healthy way, to pronounce the words properly, to move, the derivatives of these words and to understand the different uses is possible. The learner will get the greatest support from the dictionaries when he / she is away from the teacher and outside the educational environment. This requires her to use the dictionary to develop skills. In this study, it has been emphasized taht Arabici students can improve their skills of using dictionary with practical examples. In this context, a feasible method was proposed in order to make the student use the dictionaries at the highest level in Arabici learning and teaching process.

Keywords
Foreign language teaching, Arabici language teaching, using dictionary, root letter.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri