Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Musa Süreyya’nın Kaleminden “Mûsikîmizin Geleceği”
(In the Writings of Musa Süreyya "Future of Our Music” )

Yazar : Fazlı Arslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 10
Sayfa : 01-14


Öz
Osmanlı son dönem aydınlarından olup Cumhuriyet Dönemi’nde de devletin kültür sanat politikalarını etkilemiş birçok aydın bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Musa Süreyya Bey’dir. Çocukluk ve gençliği geleneksel mûsikî ile geçmiş, başta babası Giriftzen Asım Bey olmak üzere, dönemin önemli musikişinaslarından yararlanmıştır. Bu alanda besteler de yapmış olan Musa Süreyya aynı zamanda Batı mûsikîsini de iyi derecede öğrenmiştir. Devlet kurumlarında hem Türk klasik mûsikîsini, hem de Batı mûsikîsini öğretmiştir. Darülelhanda hocalık ve idarecilik de yapan Musa Süreyya, musiki alanında yazı ve kitaplar kaleme almıştır. Bu çalışmada Musa Süreyya'nın iki yazısı üzerinden musikimizin geleceğini nasıl gördüğüne bakacağız ve yapılması gerekenler hususunda fikirlerini tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Musa Süreyya, Batlılaşma, müzik

Abstract
There are many intellectuals who were educated in the last period of the Ottoman Empire and influenced the arts and culture policies of the Republic of Turkey. One of these is Musa Sureyya Bey. He have benefited from the important music masters of the time, especially his father Giriftzen Asım Bey and Musa Süreyya, who also made compositions in this field, also learned Western music at a good level. In state institutions, he taught both classical Turkish music and Western music. He also worked as a teacher and teacher at Darulelhan. He wrote articles and books in the field of music. In this study we will look at how Musa Süreyya sees the future of Turkish music through his two articles and we will try to determine his ideas about what needs to be done.

Keywords
Musa Sureyya, Westernisation, music

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri