Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ayetler Arası Münasebetin Kur’ân İlimlerindeki Önemi
(The Importance of Interversıonal Account in The Scıences of The Qur'an )

Yazar : Mahmut Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 69-102


Öz
Kur’ân’ı anlama ve tefsir etme yöntemleri diye nitelendirilen Kur’ân İlimlerinin önemlilerinden birisi de “Münasebet’ül Kur’ân” ilmidir. Ayet ve sûreler arasındaki eşsiz âhenk ve uyumu ortaya koyarak ayetlerin kendi siyak ve sibakı içerisinde en doğru şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan bu ilim, müfessirlerin ilgi alanlarının başında yer almıştır. Bu çalışmada münasebet ilminin bir alt konusu olan “ayetler arasındaki tenasüb” mevzusu ele alınıp işlenecek ve bu ilmin Kur’ân İlimleri arasındaki önemine dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Ayet, Münasebet ve Kur’ân İlimleri

Abstract
Abstract; One of the most important of the Quranic Sciences, which are described as the methods of understanding and interpreting the Qur'an, is the knowledge of "Relationship Quran". Contributing to the most accurate understanding of the verses in their own politics and religion by revealing the unique harmony and harmony between verses and surahs, this science was one of the main interests of the commentators. In this study, the subject of relationship science, the subject of "tenasub between verses" will be handled and processed, and the importance of this science among the Quranic scholars will be emphasized.

Keywords
Key Words: Verse, Relationship and Quranic Sciences

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri