Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mesnevî Tercümesi
(The Translation of Elmalılı Hamdi Yazır’s Mesnevi )

Yazar : Necmi Atik    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 25-68


Öz
Elmalılı’nın, Arapça ve Fransızca’ya olan hâkimiyeti, bu dillerdeki farklı alanlara ait kaynak niteliğindeki telif ve tercüme eserleri herkes tarafından bilinmekte, Farsça’ya da vâkıf olan Elmalılı’nın bu alandaki herhangi bir çalışmasından kaynaklarda bahsedilmemektedir. Elmalılı’yı, İslâmi eserlerin farklı alanlarındaki ana kaynakları üzerindeki tercüme çalışmaları, tasavvufî yönü, şiir ve edebiyatla ilgili birikimi, ilim adamlarının kütüphanelerinden eskik olmayan ve İslâmî edebiyâtın şâheserlerinden biri olan Mevlânâ’nın Mesnevî’sini de Farsça’dan Türkçe’ye tercümeye sevketmiştir. Çalışmamız, Elmalılı’nın, Mevlânâ’nın Mesnevî’si üzerine başından 366. beyte kadar yaptığı ve ilk defa tarafımızdan ortaya çıkarılan her açıdan çok başarılı tercümesi üzerinedir.

Anahtar Kelimeler
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Mesnevî

Abstract
Althoguh it is a well known fact that Elmalılı Hamdi Yazır is a competent user of Arabic, French and Farsi and produced some translated and copyrighted works, in the liretarute there is no record of information about his farsi productions. His great passion the and works on the translation of the main sources of Islamic literature in different fields lead Elmalılı to translate one of master pieces of the Islamic heritage, the Mesnevi from Farsi to Turkish. It is one of the most prevalent and essential books in the catalogue’s of every library. This article will be about Elmalılı’s succesful translation of Mesnevi which was brought into light for the first time by the author. This previously unknown translation covers Mesnevi’s first 366 verses.

Keywords
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Mesnevî

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri