Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seyyid Süleyman Mahvî Divan’ındaki İki Elif-name
(Two Elif-names İn Seyyid Suleyman Mahvî Divan )

Yazar : Rıdvan Çetin    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 01-23


Öz
Türk edebiyatında birçok örneği bulunan elif-name, Arap alfabesinin ilk harfi elif ve Farsça “mektup, name, risale” anlamı veren name kelimesinin terkibiyle oluşan manzumenin adıdır. Elif harfinden başlanarak ye harfine kadar alfabetik olarak sıralanan akrostiş diğer adıyla muvaşşah sanatı ile benzeşmektedir. Elif-namelerle, Divan edebiyatında mesnevi, kaside, gazel; Aşık edebiyatında koşma, destan ve divan; Dinî-tasavvufî Türk edebiyatında tevhid, münacat, naat, methiye konuları işlenmiştir. Dinî ve tasavvufî konulu elif-namelerde ise Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’a yalvarma, Hz. Peygamber ve din büyükleri olan tasavvuf şairleri hakkında yapılan övgülere yer verilmiştir. XIX. yüzyılda yaşamış olan Seyyid Süleyman Mahvî’nin elif-nameleri konusu itibariyle münacata ve na’ta örnek teşkil etmektedir. Şair elif-namesinde kendisinde bulunan kusur ve noksanlıktan yola çıkarak Allah’tan af dileme ve bağışlanma ummaktadır. Makalede öncelikle elif-name türünün tanımı yapılarak elif-nameler hakkında genel malumatlar ile Seyyid Süleyman Mahvî’nin hayatı ve sanatı hakkında özet bilgiler verilmiştir. Ardından Mahvî’nin Divan’ında yer alan elif-namelerin transkripsiyonlu metni verilmiş, şekil ve muhteva olarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk-İslam Edebiyatı, Elif-name, Seyyid Süleyman Mahvî, Akrostiş, Muvaşşah.

Abstract
Elif-name, which has many examples in Turkish literature, is the name of the poem formed by the composition of aleph, the first letter of the Arabic alphabet and the Persian word that gives “letter, epistle, booklet” meanings. It is similar to the acrostics which is ranging from the first letter aleph and to the last letter of the Arabic alphabet. Elif-name has studied the themes of mesnevi, kaside, gazel in Divan literatüre; koşma, destan, and divan in Aşık literatüre; and tevhit, münacat, naat, methiye in Religous and Turkish Sufi literare. Religous and Sufi elif-names include themes suchas the unity and existance of Allah, pleading to him and poems prasing the prophet and his felleowmen of religous elderly. The elif-name by Seyyid Süleyman Mahvî, who lived in the XIX. Century, is an example of münacat by its subject. Setting forth his shortcommings and flaws the poet asks for forgiveness and hopes redemption in his elif-name. In this article, firstly, definition of Elif-name type is done and general information about elif-name’s is given. Before moving on to the main topic of the article, short information is given about the life and art of Sayyid Suleyman Mahvî. Later, the transcriptional text of the elif-nam’s in Mahvî's Divan is given and examined with respect to form and content.

Keywords
Turkish-İslamic Literarure, Elif-name, Sayyid Süleyman Mahvî, Acrostics, Muvaşşah.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri