Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hıristiyan Teslisinin Pagan Kökleri
(Pagan Roots of Christian Trinity )

Yazar : Mehmet Zafer İnanlar    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 131-152


Öz
Öz: Günümüzde Hıristiyanlık, yeryüzündeki en yaygın din konumundadır. Bu dine müntesip olanların oranı, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine (%32,8) tekabül etmektedir. Kaba bir hesapla gezegendeki 2,4 milyar insan, Hıristiyanlık inanırıdır. Özellikle son iki asırda dünyayı şekillendiren hâkim kültürün Hıristiyanlık olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla bilimsel, sanatsal, askeri, kültürel ve teknolojik üstünlüğün sağladığı hâkimiyet sayesinde pek çok insan, bu dinin inanırı haline gelmiştir. Kendilerini tek tanrıcı/monoteist kabul eden Hıristiyanların mevcut dinlerdekinden farklı en temel inanç esası ise teslistir. Teslis, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade edilen Tanrı’nın üçlü birliğini tanımlayan karmaşık bir inanç sistemidir. Teslis, her ne kadar müntesiplerince tanrısal özellik taşıyan farklı unsurların üçlü birliği diye tarif edilse de özellikle Müslümanlar için bu birlik, tam bir monoteizm kabul edilmeyip üç unsurlu bir ilahlık anlayışı yani şirk olarak nitelendirilir. Peki, İbrahimî geleneğin devamı ve dünyada en çok müntesibi olan bir din nasıl tevhid dışı/pagan olmakla itham edilebilmektedir? Hıristiyanlığın bu en temel akidesi tamamen özgün bir kökene mi sahiptir yoksa Hindistan, Mısır, Mezopotamya ve Levant’ta eskiden beri örneklerine rastlanan bilindik bir inanç öğesi midir? Bu sorunun cevap bulması son derece önem arz etmektedir. Çalışmamızda, doğuşundan beri milyarlarca insanı etkileyen Hıristiyanlığın ve aynı zamanda inanç tarihinin belki de en fazla tartışma yaratan konularından birisi olan teslis mercek altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Hıristiyanlık, teslis, İsa, baba, oğul, Kutsal Ruh, pagan.

Abstract
Pagan Roots of Christian Trinity Abstract: Today, Christianity is the most common religion on earth. The proportion of those who follow this religion corresponds to about a third (32.8%) of the world's population. With a rough account, 2.4 billion people on the planet are believers of Christianity. It is an undeniable fact that the dominant culture that has shaped the world especially in the last two centuries is Christianity. Therefore, many people have become the believers of this religion thanks to the domination of scientific, artistic, military, cultural and technological superiority..The Christians’ most basic belief differ from the existing religions is trinity. Trinity is a complex belief system that defines the tripartite unity of God, expressed as Father, Son, and Holy Spirit. Although the Trinity is described by its followers as a triple union of different elements that have a divine characteristic, this union, especially for Muslims, is not considered a complete monoteism, but is considered a three-factor divinity, namely to attribute partner to God. So, how can a religion, which is the continuation of the Abrahamic tradition and the most accustomed in the world, be accused of being pagan? Does this most essential creed of Christianity have a completely original source, or is it a familiar belief element that has been found in India, Egypt, Mesopotamia and Levant for a long time? It is extremely important for this question to be answered. In our study, the trinity, which is one of the most controversial subjects of Christianity and belief history that has influenced billions of people since its birth, will be examined.

Keywords
Keywords: Christianity, trinity, Jesus, Father, Son, Holy Spirit, pagan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri