Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kabir Azabı Var Mıdır?
(Is There Any Punishment in Grave? )

Yazar : Abdullah Özüçalışır    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 103-130


Öz
İnsanoğlu hep bilinmezlikten korkmuştur. Sonunun ne olacağını merak etmiştir. Bu dünyada yaptıklarının cezasını çekip çekmeyeceğini merak etmektedir. Ya da bir başkasının kendisine yaptığı haksızlık ve zulümlerin cezasını çekip çekmeyeceğini merak etmiştir. Kabir azabının var olup olmadığı konusu hep merak konusu olmuştur. Bazı kimselerin Hadis-i şerifleri inkâr ederek, kabir azabının Kur’an’da varid olmadığını iddia etmeleri nedeniyle Mü’min ve Müslümanların kafalara karışmaktadır. Acaba, müşrikler, kâfirler, münafıklar ve günahkâr olan Mü’min ve Müslümanlar için kabir azabı Var mıdır? Kur’an’da kabir azabı varid olmuş mudur? Kabir azabını haber veren hadis-i şerifler sahih midir? Gibi sorular hep merak edilmiştir. Kabir azabı varsa, bu azabı, beden mi çekecektir yoksa ruh mu? Veya bu azab hem bedeni ve ruhi midir? Gibi sorular âlimler arasında tartışıla gelmiştir. Bazı âlimler kabir azabının ruhi olduğunu bazıları da bedensel olduğunu, bazıları da hem ruhi ve hem de bedensel olduğu görüşünü savunmuşlardır. Kabir hayatı, ahiretin giriş kapısı ve başlangıcıdır. Ölen kimse, ister mezara defnedilsin, isterse yırtıcı hayvanlarca parçalansın, ister ateşte yanıp külleri savrulsun, nehirlere bırakılsın, ya da denizde kaybolsun, onun için kabir hayatı başlamış olur. Ehl-i Sünnet inancına göre, müşriklere, kâfirlere, münafıklara ve günahkâr olan Mü’min ve Müslümanlar için kabir azabı vardır. Kabir, iman ve salih amel sahipleri için Cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler için de Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir hayatının, azap şeklinin mahiyeti hakkında, âlimler ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir. Azabın ruha, bedene veya her ikisine birlikte yapılması, sonucu değiştirmez. Çünkü salih amel sahibi insanlar kabirde güzel bir hayat yaşarken, kâfirler, büyük bir azab, sıkıntı ve ıstırap içinde bulunacaklardır. Biz bu konuyu Kur’an ve Hadis ışığında uzatmada ele almaya çalışacağız. Allah’tan bu çalışmanın başarılı, bereketli ve faydalı olmasını dilerim.

Anahtar Kelimeler
Kur’an, Sünnet, Ölüm, Berzah, Kabir Azabı.

Abstract
Man has always been afraid of obscurity. He wondered what the end would be. He wonders if he will be punished for what he has done in this world. Or he wondered if anyone else would be punished for injustice and persecution. The question of whether there is a punishment of graves has always been a matter of curiosity. As some people deny Hadith-i sheriffs and claim that the grave punishment is not a varid in the Qur'an, believers and Muslims are confused. Is there any torment for the polytheists, disbelievers, hypocrites and sinners and Muslims? Has there been a torment of graves in the Qur'an? Are the hadiths who tell of the torment of the graves authentic? Such questions have always been curious. If there are torments, will the body suffer or the soul? Or is this punishment both body and spiritual? Such questions have been discussed among scholars. Some scholars have argued that the punishment of the grave is spiritual, some are bodily, and some argue that it is both spiritual and physical. The grave life is the entrance and beginning of the hereafter. Whether the deceased is buried in the grave, or shattered by predators, whether it burns in the fire, slashes the ashes into the rivers, or disappears in the sea, the grave life begins for him. According to the belief of the Ahl al-Sunnah, there is a torment for the polytheists, disbelievers, hypocrites and sinners and Muslims. It is a garden from Paradise gardens for graves, believers and righteous deeds, and a pit from Hell pits for infidels. Scholars have put forward separate views on the nature of the grave's life and the torment. Doing the punishment to the soul, body or both does not change the result. Because while the people who have righteous deeds are living a beautiful life in the grave, the disbelievers will be in great pain, anguish and suffering. We will try to deal with this issue in the light of the Quran and Hadith. I hope from Allah that this work will be successful, fertile and useful.

Keywords
Qur’an, Circumcision, Death, Punishment in Grave.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri