Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devletinin İlk Modern Mekteplerinden: Dâru’l-Maârif
(One of The Fırst Modern Schools of The Ottoman State: Dâru’l-Maârif )

Yazar : Selda Nur Mermertaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 77-94


Öz
Osmanlı Devletinde bugünkü sosyal devlet anlayışına göre devletin görevleri arasında yer alan birçok kamu hizmeti vakıflar aracılığıyla yürütülmüştür. Eğitimden sağlığa ulaşımdan ticarete birçok alanda eser vakıflar aracılığıyla halkın hizmetine sunulmuştur. Bu eserlerden biriside Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakfettiği Dâru’l-Maârif Mektebi’dir. Osmanlı Devletinin modern tarzda inşa edilen ilk mektep binası, ilk idâdîsi ve ilerleyen yıllarda ilk kız ortaöğretim kurumu olmasıyla Dâru’l-Maârif Mektebi, Osmanlı eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tarihi seyrinde ismi ve eğitim kademesi değişse de okul olarak kullanılmaya devam eden mektep binası, günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak eğitime devam etmektedir. Çalışmamız 19. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan Dâru’l-Maârif Mektebi’nin tarihî sürecini, mektep personelini, mektebin devamı için vakfedilen mülkleri, mektepte okutulan dersleri ve mektep kütüphanesini mevzu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dâru’l-Maârif Mektebi, Tanzimat Dönemi, Vakıf, Bezmiâlem Valide Sultan.

Abstract
In the Ottoman Empire, many public services, which are among the duties of the state according to today's social state understanding, were carried out by foundations. Services related to many fields such as education, health, transportation and trade were offered to the public through foundations. One of these artifacts is the Dâru'l-Maârif School, dedicated by Bezmiâlem Valide Sultan. Dâru'l-Maârif School has an important place in the history of Ottoman education, as it was the first school building of the Ottoman Empire built in a modern style, the first high school and the first secondary school for girls in the following years. The school building, which continues to be used as a school, holding its education today as Cağaloğlu Anatolian High School, although its name and education level have changed in its historical course. Our study focuses on the historical process of Dâru'l-Maârif School, which has an important place in the 19th century Ottoman education system, the teaching staff, the properties dedicated to the continuation of the school, the courses taught in the school and the school library.

Keywords
Dâru'l-Maârif School, The Tanzimat Period, Foundation, Bezmiâlem Valide Sultan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri