Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nehcü'l-Belâğa Bağlamında Hz. Ali'nin Tefsir Metodu
(In the Context of Nehcü'l-belağa Hz. Ali's Method of Tafsir )

Yazar : Mahmut Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 47-76


Öz
Şerif er-Radî tarafından derlenen ve Hz. Ali'ye nisbet edilen Nehcü’l-Belâğa adlı eser, Onun hutbe, mektup, emirname ve veciz sözlerinden meydana gelmektedir. Büyük bir âlim, etkili bir hatip ve aynı zamanda bir müfessir olan Hz. Ali, bu eserde yer yer Kur’ân âyetlerini ele almış ve bunlarla metinlerini oluşturmuştur. Bu çalışmada Nehcü’l-Belâğa hakkında kısaca malumat verildikten sonra, Onun hutbe, nasihat, mektup ve tavsiyelerinde geçen Kur’ân âyetlerine getirmiş olduğu yorumlar ele alınıp bunlar üzerinden Hz. Ali’nin bu eserdeki tefsîr metodu ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa, Tefsir ve Metot.

Abstract
Compiled by Şerif er-Radî and The work named Nehcü'l-Belâğa attributed to Hz. Ali, his sermon consists of letters, orders and laconic words. A great scholar, an influential orator and also a commentator Hz. Ali, in this work, he dealt with the verses of the Quran from place to place and made the texts more effective with them. After giving brief information about Nehcü'l-Belâğa in this study, his comments on the Qur'anic verses in his sermons, advice, letters and recommendations are discussed and Hz. Ali's tafsir method in this work will be revealed.

Keywords
Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa, Tafsir and Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri