Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Doç. Dr. Ali Arslan'ın Hayatı ve Eserleri Hadîs ve Sünnet’e Dair Bazı Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme
(Associate Professor Ali Arslan's Life and Works on Some of His Views on Hadith and Sunnah )

Yazar : Erdoğan Köycü    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 145-168


Öz
1974 yılında dünyaya gelen Ali Arslan, ilk ve orta öğrenimi babasının memuriyeti sebebiyle Kurucaşile, Kavaklı, Yeniköy, Cide ve Karabük’te tamamlamış, öğrenci seçme sınavı sonucunda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Ali Arslan, 1996-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Samsun ve Kastamonu illerinde ve ilçelerine bağlı İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmıştır. 2013 yılından 5 Aralık 2020 tarihine kadar Bülent Ecevit Üniversitesinde Yrd. Doç., Dr. Öğr. Üyesi ve Doçent olarak görev yapan Ali Arslan, dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı yapmış ve kalite komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. Ali Arslan, Hadîs Usûlü’nün temel meselelerinin yanında İmâm A’zam Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Âmirî (ö. 381/992) ve Hârizmî (ö. 387/997) ve Ekfânî (ö. 749/1348) gibi İslam âlimlerinin hadîs ve sünnet, ilimlerin tasnîfi ve hadîs ilmiyle diğer ilimlerin münasebetleriyle ilgili görüşlerini ele alan kitap, kitap bölümü, makale ve bildiriler telif etmiş, hadîs ve sünnete katkılar sunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, Hadis, Hadis İlimleri, Ali Arslan.

Abstract
Ali Arslan was born in 1974. He studied primary and secondary educations in Kurucaşile, Kavaklı, Yeniköy, Cide and Karabük due to his father’s Office. He graduated from high school. He won result of the student selection exam and entered University of Uludağ Faculty of Divinity. He graduated his undergraduate education, he completed his master’s and doctorate studies in the Department of Basic Islamic Sciences of the Institute of Social Sciences of Ondokuz Mayıs University. He worked as a teacher of vocational courses, assistant principal and director between 1996 and 2013 at Imam Hatip High Schools in Samsun and Kastamonu provinces and their districts at the Ministry of National Education He was an Assistant Professor at Bülent Ecevit University. Dr. Lecturer Member and Associate Professor Ali Arslan who served as the deputy dean, headed the department from 2013 until his death on December 5, 2020, served as a member of the quality commission gave lectures at undergraduate and graduate levels. Ali Arslan has contributed to hadith and sunnah by publishing books, book chapters, articles and declarations dealing with the basic issues of the method of hadith, as well as the classification of the sciences of Islamic scholars İmam Azam Abu Hanifa (d. 150/767), Amiri (d. 381/992) ve al-Khwarizmi (ö. 387/997) ve Akfani’s (ö. 749/1348) views on hadith and sunnah, the relations of the science of hadith and other sciences.

Keywords
Divinity, Basic İslamic Sciences, Hadith, Hadith Sciences, Ali Arslan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri