Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nurettin Topçu’da Anadolucu Milliyetçiliğin Ahlaki Temelleri ve Maarifin İnşa Edici Rolü
(Moral Foundations Of Anatolian Nationalısm And The Constructive Role Of Education In Nurettin Topçu )

Yazar : Ali Gül    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 01-22


Öz
Nurettin Topçu, ahlakçı filozof olarak Cumhuriyetin erken dönemlerinde düşünce dünyasına katılmış aydın kimliğine sahip önemli bir kişiliktir. Onda Anadolucu Milliyetçilik, geçmiş ve gelecek rabıtasını başarılı şekilde uyumlu hale getiren, tasavvufi ahlak ve vahdet-i vücut düşüncesini merkeze alan, milliyetçi kişiliğinin yanında ruhçu, mistik düşünceyle İslami özelliklerle muhafazakâr ve gelenekçi milliyetçiliğe dönüşen bir yapıdır. Topçu’da ahlak, Anadolu milliyetçiliğinin ayrılmaz parçasıdır. Yarınki Türkiye’nin yeniden dirilmesini ahlaki tekâmül ile mümkün görmektedir. Ahlak, çağları aşarak bin yıllık maziden ecdadın tevarüsüyle intikal eden, İslam’ın hayat verici tesiriyle bereketlenerek Anadolu insanına gelen ilahi iradenin tecelli etmiş halidir. Ona göre, ancak fertten cemiyete, ilimden sanata her anı kuşatan ahlak kurtarıcılık rolünü üstlenmeye güç yetirebilir. Anadolu’da yeşeren sonsuzluk bahşedici ahlakın aktarılması, gençlikte hayat bulması ancak maarif ile olabilir. Maarif milletleri yüceltme ya da yok etme gücüne sahiptir. Topçu, İslam ahlakına dayalı ahlakın; milli özelliğe sahip maarif, âlemşümul özellikteki mektep ve kendini memleketin çocuklarına feda etmesini bilen şuurlu muallim aracılığı ile inşa edileceğini iddia eder.

Anahtar Kelimeler
Anadoluculuk, Nurettin Topçu, Anadolucu Milliyetçilik, Ahlak, Maarif

Abstract
Nurettin Topçu, as a moral philosopher, who joined the world of thought in the early period of the Republic is an important personality with an intellectual identity. Topçu’s Anatolian Nationalism is a structure that successfully harmonizes the nexus of the past and the future, focuses on mystical morality and existence body, transforms into a conservative and traditionalist nationalism with spiritual, mystical thought and Islamic characteristics besides its nationalist personality. In Topçu, morality is an integral part of Anatolian nationalism. He considers the resurrection of Future’s Turkey possible with moral evolution. Morality, it is the manifestation of the divine will passed down the ages with the legacy of the ancestors from a thousand years old and coming to the Anatolian people blessed by the life-giving in fluence of Islam. According to him, only from individual to society, the morality that encompasses every moment from science to art can be enough to take as the role of savior. Eternity sprouting in Anatolia and transmitting the best owing morality can only come to the life in youth by education. Education has the power to glorify or destroy nations. Topçu claims that, morality based on Islamic morality can only be built by, education with national characteristics, the modern school and by the conscious teacher who knows how to sacrifice himself/herself for the children of the country.

Keywords
Anatolianism, Nurettin Topçu, Anatolian Nationalism, Moral, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri