Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hadis İlminde Sülâsiyyât Literatürü
(Lıterature of Sulasiyyat in the Science of Hadith )

Yazar : Muhammet Divani    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 113-144


Öz
Öz Bu çalışmada, İmam Buhârî’nin (v.256/869) el-Câmiu’s-Sahîh’inde yer alan sülâsî nitelikli senede sahip hadîslerin yazıldığı yazmalar incelenecektir. Yazmalardan ve yazmalardaki icazet kayıtlarından hareket edilerek, yazmaların tarihi süreçteki serencemına ışık tutulacaktır. Bununla birlikte icazet kayıtlarının genel konu içerisinde bir bütünlük arzedip etmediğine, bu kayıtların İslamî ilimlerin aktarımındaki rolüne değinilecektir. Nitekim cüzlerin, icazet silsilesinde herhangi bir kopukluk olmadan Buhâri’ye dayandırılması ve icazet kayıtlarındaki ravilelerin büyük çoğunlukla Sahîh-i Buhârî’nin naklinde rol alan raviler olması büyük bir önemi haizdir. Diğer taraftan Sahîh-i Buhârî dışındaki hadis külliyatındaki sülâsiyyâtların durumu tespit edilip, konu ile alakalı eserler tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hadîs, Buhâri, Sülâsiyyât, Yazmalar, İcazetler

Abstract
Abstract In this study, the manuscripts in which the hadiths of the sulâsi quality year in Imam Bukhari's (v.256 / 869) al-Jamiu's-Sahîh were written will be examined. Based on the manuscripts and the approval records in the manuscripts, we will shed light on the serenity of the manuscripts in the historical process. In addition, it will be mentioned whether the certificates of approval have a unity within the general subject and their role in the transmission of Islamic sciences. On the other hand, the situation of such narrations called as sulâsiyyât in the hadith collection other than Sahîh-i Bukhari will be determined and the works related to the subject will be introduced.

Keywords
Hadith, Bukhâri, Sülâsiyyât, Manuscripts, Authorization Records

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri