Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Whitehead Felsefesinde Din-Bilim İlişkisi
(Relation of Religion and Science in Whitehead's Philosophy )

Yazar : Fatih Özkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 01-13


Öz
Whitehead, din anlayışını bütünüyle insanın deneyimleri üzerine temellendirir. Din, canlılığını ve dinamizmini koruyabilmek için bir metafizik arka plana ihtiyaç duyar. Whitehead felsefesi, bir organizma felsefesi olduğu için, bütün tümel hakikatler arasında da organik bir bağın varlığını öngörür. Ya da hakikatin tüm birimleri, tümel hakikatlerin özelliklerini içerirler. Hakikatlerin, temelde birbirlerini nakzetmeyeceğinden hareketle o, dinamik dünyada dinle bilimin karşı karşıya gelmesini bir imkân olarak görür. Ona göre, uyuşmazlıkların gündeme gelmesiyle farklılıklar tolere edilebilir. Bilimin sahip olduğu gelişme ruhuna, dinin de sahip olması gerektiğine dikkat çeker. Dinin ilkeleri her ne kadar ezeli iseler de, bu ilkelerin ifade edilmesi sürekli tekâmüle muhtaçtır.

Anahtar Kelimeler
Din, bilim, felsefe, Whitehead, din-bilim ilişkisi, dini dünya görüşü.

Abstract
Whitehead is basing his religious understanding entirely on the human experience. Religion needs a metaphysical background in order to maintain its vitality and dynamism. Whitehead's philosophy postulate the presence of an organic tie among the all universal truths. Or all units of the truth contain the features of the universal truth. he considers that confrontation between religion and science in the dynamic World as an advantage in terms of the fundamental truths not overrole each other. According to him, differences can be tolerated by the became an agenda item of disputes. He draws attention that religion should have the spirit of development as in science. The expression of religious principles is in need of continuous evolution. Although these principles are also eternal.

Keywords
Religion, science, philosophy, Whitehead, relation of religion and science, religious worldview.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri