Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Özkan, İlyas Altuner, Kenan Demirtaş

Ankara  2014/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEyüp Baş  
Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili Ss, 01-21
The Last Chronicler Abdurrahman Şeref’s Analysis about the Reasons for Preparing the Second Constitutionalism

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hacı Kaya  
İbn Sînâ Epistemolojisinde Tasavvur ve Tasdiklerin Elde Edilme Süreci Ss, 23-48
Obtaining Process of Conceptions and Confirmations in Avicenna's Epistemology

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
'Müslüman Musikisi'nin Monotonluğu İddiasına Şirazi Notasyonunun Verdiği Cevap Ss, 49-64
A Reply from al-Shirazi’s Music Notation for the Claim to the Monotony of 'Muslim Music'

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Hamideli Tarihi Coğrafyası ve Battal Gazi'nin Hayatına Dair Bazı Notlar Ss, 65-81
Hamideli Historical Geography and Some Notes on Life of Battal Gazi

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Topraklı  
Battâl Gâzi'nin Türbesi Nerede? Ss, 83-92
Where is the Grave of Battal Ghazi?

Öz | Abstract | Tam Metin |

Cafer Acar  
Anahatlarıyla Cahiliye Toplumunda Savaş Sebepleri Ss, 93-114
An Outline of the Reasons for War in the Jahiliyyah Society

Öz | Abstract | Tam Metin |

Resul Ertuğrul  
Kur’an’ın Öngördüğü Toplumun Temel Özellikleri Ss, 115-165
The Main Characteristics of the Society Envisaged by the Qur’an

Öz | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Betül Önder Arpa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mehmet Aykaç, 'Abbasi Devleti’nin İlk Dönemi İdârî Teşkilâtında Dîvânlar (132-232/750-847)' Ss, 167-171
Book Review: 'Abbasi Devleti’nin İlk Dönemi İdârî Teşkilâtında Dîvânlar (132-232/750-847)' by Mehmet Aykaç

Öz | Abstract | Tam Metin |

İlhan Zengin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: W. M. Watt & Pierre Cachia, 'Endülüs Tarihi' Ss, 173-183
Book Review: 'Endülüs Tarihi' by W. M. Watt & Pierre Cachia

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLAMER IV. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (15-16 Mayıs 2014) Ss, 185-194
Symposium: İLAMER 4th Student Symposium: Constituents of Islamic Civilization (15-16th May 2014)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İslâm'ın İlk Asrında Diyarbakır ve Çevresi Sempozyumu ve İslâm Tarihçileri Koordinasyon Toplantısı Özel Oturumu (23-25 Mayıs 2014) ve Diyarbakır-Mardin Gezileri Ss, 195-214
Meeting: Symposium on Diyarbakır and Its Surroundings in the First Century of Islam and Islamic Historians Coordination Meeting Special Session (23-25th May 2014) and Diyarbakır-Mardin Trip

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri