Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Hilmi Karaağaç

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2019/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNecmi Atik  
Hattat Hamid Aytaç'ın Verdiği İcâzetnâmeler Ss, 01-52
The Ratification Certificates Issued By The Calligrapher Hamid Aytaç

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necati İŞLER  
20. Yüzyıl Dîvân Şâiri Hattât Suûdü'l-Mevlevî ve Dîvânı (Zâdegân) Ss, 53-90
20th Century Divan Poet Calligrapher Suudu’l-Mevlevi And His Divan (Zadegan)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Tevâtür Kavramını Kullanan İlimler Ss, 91-135
The Disciplines That Use The Concept of Tevâtür

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞİMŞEK  
Peygamberlik Nurunun Hz. Muhammed’e İntikali Ss, 137-147
Succession of Prophetic Light to Muhammad

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Çelik Çeviren: Hüseyin Çelik  
الإنتحار و وقاية حياة الإنسان في الإسلام Ss, 149-164
Suicide and mental health importance given to Islam

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ismail Fahmy Pasha Çeviren: İlhan zengin  
Vehhabi Düşüncenin Dayanağı Ss, 165-173
Satan: The First Wahhabi in the World

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sağlam Kulpa Tutunamayanlar-Ahlak Eşcinsellik ve Deizm Üzerine- Ss, 175-180
Sağlam Kulpa Tutunamayanlar-Ahlak Eşcinsellik ve Deizm Üzerine-

Öz | Abstract | Tam Metin |

İlhan Zengin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitâbü’t-Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer Ss, 181-184
Kitâbü’t-Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur’an-ı Kerim Tarihi Ss, 185-189
Kur’an-ı Kerim Tarihi

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ayten Gürsoy  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gerede Nüfus Defteri 1840 Ss, 191-194
Gerede Nüfus Defteri 1840

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri