Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Hilmi Karaağaç

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2019/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Zafer İnanlar  
Arkaik İnançların Hizmetinde Bir Sanat: Hıristiyan İnkültürasyon Aracı Olarak Sinema Ss, 01-21
An Art in the Service of Archaic Beliefs: Cinema as a Means of Christian Enculturation

Öz | Abstract | Tam Metin |

Abdullah DAĞCI  
Huzurevi Yaşlılarının Psiko-sosyal Uyumu ve Manevi Gereksinimleri Ss, 23-44
Psycho-social Integration and Spiritual Needs of Nursing Home Elders

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Süleyman Fikri Erten’in Seyahat Raporları Ss, 45-93
Süleyman Fikri Erten’s Travel Reports

Öz | Abstract | Tam Metin |

Tuğçenur Erilli  
Bîrûnî’nin Ötekini Anlamada Özgün Yöntemi: Havas ve Avam Ayrımı Ss, 95-109
Al-Biruni’s Typical Method In Understanding The Other: Division of The Commons And The Educated

Öz | Abstract | Tam Metin |

Azat Toktonaliev  
Abbasî Devrinde Zühd Kavramı: Ebü’l-Atâhiye Örneği Ss, 111-126
The Zuhd Concept in the Era of Abbasid: The Example of Abu’l-Atahiyye

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yusuf Şevki Yavuz, İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet Ss, 127-135
İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet by Yusuf Şevki Yavuz

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadık Albayrak, Son Devrin İslam Akademisi: Daru’l- Hikmeti’l-İslamiye Ss, 137-140
Son Devrin İslam Akademisi: Daru’l- Hikmeti’l-İslamiye by Sadık Albayrak

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri