Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Hilmi Karaağaç

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2020/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRıdvan Çetin  
Seyyid Süleyman Mahvî Divan’ındaki İki Elif-name Ss, 01-23
Two Elif-names İn Seyyid Suleyman Mahvî Divan

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mesnevî Tercümesi Ss, 25-68
The Translation of Elmalılı Hamdi Yazır’s Mesnevi

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sönmez  
Ayetler Arası Münasebetin Kur’ân İlimlerindeki Önemi Ss, 69-102
The Importance of Interversıonal Account in The Scıences of The Qur'an

Öz | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Özüçalışır  
Kabir Azabı Var Mıdır? Ss, 103-130
Is There Any Punishment in Grave?

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer İnanlar  
Hıristiyan Teslisinin Pagan Kökleri Ss, 131-152
Pagan Roots of Christian Trinity

Öz | Abstract | Tam Metin |

Sonnur Günaydın Asan  
Richard Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” Kitabındaki Mantık Yanlışları Ss, 153-182
Logic Errors In Richard Dawkins' Book “The God Delusion”

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Yazdığı Son Meâl Ss, 183-221
The Meaning of Quran Written by Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Rana Muslu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine Ss, 223-231
On The Integrity Of The Qur'an

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İslam’da Müsâmaha/Faysalü’t-Tefrika beyne’l-İslam ve’z-Zendeka Ss, 233-239
İslam’da Müsâmaha/Faysalü’t-Tefrika beyne’l-İslam ve’z-Zendeka

Öz | Abstract | Tam Metin |

İlhan Zengin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası Hacı Beşir Ağa Ss, 241-243
Beshir Agha, Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk Doğangül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Siyer Usûlü Ss, 245-250
Siyer Usûlü

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri