Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Hilmi Karaağaç

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2020/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Karaman  
İnkar ve Kötü Davranışı Aklîleştirme Çabası Olarak Psikolojik Savunma Mekanizmalarının Kur’ânî Tahlili Ss, 01-26
Quranic Analysis of Psychological Defense Mechanisms as an Effort to Rationalize Denial and Misbehavior

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı Hamdi Yazır'ın Mektuplaşmaları 1 Ss, 27-72
Correspondances of Muhammmed Hamdi Yazır 1

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Aslah konusu Bağlamında Mâtürîdî’nin Mu’tezile Eleştirileri Ss, 73-102
Mâtürîdî’s Criticisms of Mu’tazilah in the Context of Aslah

Öz | Abstract | Tam Metin |

Aitmyrza Satybaldiev  
Mâtûrîdî’nin İbn Mes’ûd Kıraatine Yaklaşımı Ss, 103-122
The Approach of Maturidi to Ibn Mas'ud's Qiraat

Öz | Abstract | Tam Metin |

Azat Toktonaliev  
Ahilikte Usta Çırak İlişkisi ve Sosyal Güvenlik Ss, 123-136
Relationship Between Master And Apprentice And Social Security

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Çakırtaş Çeviren: Mehmet Çakırtaş  
Bir Tarih Kaynağı Olarak Kur’an’da Katl Kavramı ve Tarihî Çerçevesi Ss, 137-160
The Term of Katl in The Quran as a Source of Hıstory and Its Hıstorıcal Framework

Öz | Abstract | Tam Metin |

Recep Utku  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: The Outrageous İdea of Christian Teaching Ss, 161-164
The Outrageous İdea of Christian Teaching

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme Ss, 165-168
Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri