Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Hilmi Karaağaç

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2021/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Gül  
Nurettin Topçu’da Anadolucu Milliyetçiliğin Ahlaki Temelleri ve Maarifin İnşa Edici Rolü Ss, 01-22
Moral Foundations Of Anatolian Nationalısm And The Constructive Role Of Education In Nurettin Topçu

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatma Gamze Apraş  
Dürzî İnanışında Dinî Mûsikî Geleneği Ss, 23-46
Relıgıous Musıc Tradıtıon in The Druze Faıth

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sönmez  
Nehcü'l-Belâğa Bağlamında Hz. Ali'nin Tefsir Metodu Ss, 47-76
In the Context of Nehcü'l-belağa Hz. Ali's Method of Tafsir

Öz | Abstract | Tam Metin |

Selda Nur Mermertaş  
Osmanlı Devletinin İlk Modern Mekteplerinden: Dâru’l-Maârif Ss, 77-94
One of The Fırst Modern Schools of The Ottoman State: Dâru’l-Maârif

Öz | Abstract | Tam Metin |

Binnur Başkan  
Ernest Renan’ın ‘İslam ve Bilim’ Adlı Konferansına Müslüman Dünyadan Gelen Tepkiler Ss, 95-112
Reactions Of The Muslim World To Ernest Renan’s Conference On ‘’Islam And Science’’

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Divani  
Hadis İlminde Sülâsiyyât Literatürü Ss, 113-144
Lıterature of Sulasiyyat in the Science of Hadith

Öz | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan Köycü  
Doç. Dr. Ali Arslan'ın Hayatı ve Eserleri Hadîs ve Sünnet’e Dair Bazı Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 145-168
Associate Professor Ali Arslan's Life and Works on Some of His Views on Hadith and Sunnah

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlânâ Ss, 169-174
Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlânâ

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz? Ss, 175-180
İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz?

Öz | Abstract | Tam Metin |

İlhan Zengin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Beshir Agha, Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem Ss, 181-184
Beshir Agha, Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri