Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Özkan, İlyas Altuner, Kenan Demirtaş

Ankara  2014/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHatice Acar  
İlkokul Çağı Çocuklarında İnanç Gelişimi Ss, 01-39
Faith Development in Primary School Children

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kırâatlerin Tevâtürü Bağlamında Tenkîd Meselesi Ss, 41-69
Problem of Criticism in the Context of Rumour of the Readings

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Şahin  
Delilcilik Bağlamında Tanrı İnancının Rasyonelliği Ss, 71-94
Rationality of Belief in God in the Context of Evidentialism

Öz | Abstract | Tam Metin |

Emre Çavdar  
‘Lâ-i Nâfiye li'l-Cins’ ve Kur'ân-ı Kerîm'deki Kullanımları Ss, 95-113
'Letter La Negating Genus' and Its Applications in Holy Quran

Öz | Abstract | Tam Metin |

Arif Atalay  
İslam Hukukunda Rehin Akdi Ss, 115-152
Hostage Contract in Islamic Law

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztoprak  
Cevşen-i Kebîr ile İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil ve Değerlendirmesi Ss, 153-175
Detection, Analysis and Criticism on Riwayahs about the Big Jawshan

Öz | Abstract | Tam Metin |

Aziz Siler  
Arapçada 'Müfred Garib Lafızlar' ve Çeşitleri Ss, 177-202
'Single Strange Words' and Its Kinds in Arabic Language

Öz | Abstract | Tam Metin |

Arthur Jeffery Çeviren: Osman Bayraktutan  
Kur'an'ın Metinsel Tarihi Ss, 203-224
The Textual History of the Quran

Öz | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Betül Önder Arpa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şaban Öz, 'Siyer Tasarımı' Ss, 225-230
Book Review: 'Siyer Tasarımı' by Şaban Öz

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Curuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Nizamettin Parlak, 'Endülüs'ün Çöküşü: Benî Ahmer’de Darbeler ve İsyanlar' Ss, 231-236
Book Review: 'Endülüs'ün Çöküşü: Benî Ahmer’de Darbeler ve İsyanlar' by Nizamettin Parlak

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hümeyra Tetik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Sarıçam, 'Hz. Osmân' Ss, 237-241
Book Review: 'Hz. Osmân' by İbrahim Sarıçam

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doğu Azerbaycan ve Tahran Gezisi Notları (2-5 Mayıs 2014) Ss, 243-275
Travel Notes: Doğu Azerbaycan ve Tahran Gezisi Notları (2-5 May 2014)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    Our journal is indexed by SOBIAD.

    Our journal is indexed by IDEALONLINE.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri