Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Özkan, İlyas Altuner, Kenan Demirtaş

Ankara  2015/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCafer Acar  
Risalet Dönemi Savaşlarında Muhatap-Sebep İlişkisi Bağlamında Temel Algılar Ss, 01-32
Basic Convictions in the Wars of Risalat Period in the Contex of Respondent-Reason Relation

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
Medine, Medeniyet ve Mûsikî Üstüne Bazı Düşünceler Ss, 33-48
Some Remarks on City, Civilization and Music

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Meçin  
Sühreverdî'nin Tanrı Tasavvuru: Nûru'l-Envâr Ss, 49-70
Suhrawardi’s Conception of God: Nur al-Anwar

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mairambek Jusupov  
Mâturîdî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’ân Adlı Eserinde Bazı Hadis Kavramlarının Kullanılışı: Nisâ Sûresi Örneği Ss, 71-91
Usage of Some Hadith Terms in Maturidi's Work Named Ta'wilat al-Qur'an: The Case of Surat an-Nisa

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Okçuluk Üzerine ve Eski Okmeydanı Fotoğrafları Ss, 93-112
Review: On Archery and Old Okmeydanı Photographs

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebû Tâlib el-Mufaddal ibn Seleme, 'Kitâbu’l-Melâhî' Ss, 113-116
Book Review: 'Kitab al-Malahi' by Abu Talib al-Mufaddal ibn Salama

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muzaffer Hasan, 'Kulak ve Gırtlak yahut Mûsikînin İnsan ve Hayvânâta Tatbiki' Ss, 117-119
Book Review: 'Kulak ve Gırtlak yahut Mûsikînin İnsan ve Hayvânâta Tatbiki' by Muzaffer Hasan

Öz | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Şafak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cevâd Alî, 'Cahiliye’den İslam’a İbadet Tarihi' Ss, 121-124
Book Review: 'Cahiliye’den İslam’a İbadet Tarihi' by Jawad Ali

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Curuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Semra Prescott, 'İspanyol-Türk Edebî, Kültürel ve Siyasî Münasebetleri (1096-1499)' Ss, 125-128
Book Review: 'İspanyol-Türk Edebi, Kültürel ve Siyasi Münasebetleri (1096-1499)' by Semra Prescott

Öz | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Betül Önder Arpa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mehmet Azimli, 'Câhiliyye’yi Farklı Okumak' Ss, 129-131
Book Review: 'Câhiliyye’yi Farklı Okumak' by Mehmet Azimli

Öz | Abstract | Tam Metin |

Tuba Nur Umut  
Müslüman Toplumlar: Bugünün ve Geleceğin Meseleleri, Türkiye Yaz Okulu - Ağustos 2015 Ss, 133-141
Meeting: Muslim Societies: Contemporary and Future Challenges, Summer Institute for Scholars - August 2015

Öz | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Aslan  
İLAMER V. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (14-15 Mayıs 2015) Ss, 143-145
Meeting: İLAMER V. Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (14-15 Mayıs 2015)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Miryokefalon Savaşı'nın 839. Yıldönümü (11-13 Eylül 2015) Ss, 147-160
Travel: Miryokefalon Savaşı'nın 839. Yıldönümü (11-13 Eylül 2015)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri