Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Özkan, İlyas Altuner, Kenan Demirtaş

Ankara  2015/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Özkan  
Whitehead Felsefesinde Din-Bilim İlişkisi Ss, 01-13
Relation of Religion and Science in Whitehead's Philosophy

Öz | Abstract | Tam Metin |

Servet Sağıncı  
Almanya Kuzey Ren-Westfalya Eyaleti’ndeki Devlet İlkokullarında Uygulanan İki Tür İslam Din Dersi Modeli: İslam Dersi (Islamische Unterweisung) ve İslam Bilgisi Dersi (Islamkunde) Ss, 15-42
Two Kind Islamic Religious Course Models Applied to State Primary Schools in North Ren-Wesfalia State of Germany: Islam Course and Islamic Knowledge Course

Öz | Abstract | Tam Metin |

Habip Demir  
Şiiliğin Horasan Bölgesine Taşınmasında Sâdât’ın Göçü ve İmamzâdelerin Etkisi Ss, 43-58
The Effect of Sadat’s Migration and Imamzadas on the Transition of Shiism to Khorasan Region

Öz | Abstract | Tam Metin |

Faruk Özdemir  
Kur’ân’da Cimrilik Anlamını İhtiva Eden Kavramların Etimolojik ve Semantik Analizi Ss, 59-91
Etymological and Semantic Analysis of Words Containing the Meaning of Stinginess in Qur’an

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hasan Uçar & Mustafa Şen  
Osmanlının Son, Cumhuriyetin İlk Eğitim Müfredatında Arapça Öğretimi Ss, 93-106
Arabic Education in the Last Syllabus of Ottoman and the First Syllabus of the Republic

Öz | Abstract | Tam Metin |

Tahirhan Aydın  
Standart Arapça ve Lehçe Tartışmaları Ss, 107-119
Debate of Standard and Literary Arabic

Öz | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim Oflaz  
Eyyûbîlerde Sultan Salâhaddîn Sonrasi Iktidar Mücadeleleri (589-598/1193-1202) Ss, 121-139
The Power Struggles in Ayyubids after Saladin (589-598/1193-1202)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
Musikinin Alaturkası mı Alafrangası mı? İki Osmanlı Aydınının Orijinal Fikirleri: Mehmet Akif ve İsmail Fenni Bey Ss, 141-153
Is the Turkish Style or Western Style in Music? Original Ideas of Two Ottoman Intellectuals: Mehmet Akif and İsmail Fenni

Öz | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Betül Önder Arpa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fazlı Arslan, 'İslâm Medeniyetinde Mûsikî' Ss, 155-158
Book Review: 'İslâm Medeniyetinde Mûsikî' by Fazlı Arslan

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Curuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sefa Dereköy, 'Morişkoların Şifresi: Endülüs ve Osmanlı Ekseninde Avrupa Tarihi' Ss, 159-163
Book Review: 'Morişkoların Şifresi: Endülüs ve Osmanlı Ekseninde Avrupa Tarihi' by Sefa Dereköy

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hümeyra Tetik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Adnan Demircan, 'Fitne: Kardeşlerin Savaşı' Ss, 165-167
Book Review: 'Fitne: Kardeşlerin Savaşı' by Adnan Demircan

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Gezi Notları: Hindistan Notları Ss, 169-198
Travel Notes: India Notes

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri