Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2016/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZaylabidin Acimamatov .  
Kırgızistan’da Selefilikle Başedebilmek Açısından Mâturidîliğin Önemi Ss, 01-16
Kırgızistan’da Selefilikle Başedebilmek Açısından Mâturidîliğin Önemi

Öz | Abstract | Tam Metin |

Sertaç Timur Demir  
The Quran Through The Cognitive Metaphor Theory: How does God Objectify The Word? Ss, 17-27
The Quran Through The Cognitive Metaphor Theory: How does God Objectify The Word?

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Türk Musikîsî'nin Arap Musikîsî'ne Tesiri Ss, 29-47
The İnfulence of Turkish Music on Arabic Music

Öz | Abstract | Tam Metin |

Şaban Öz  
İslâm Siyaset Geleneğinde Muhalefet Üzerine Bazı Mülahazalar: Hulefâ-i Râşidîn Dönemi Ss, 49-59
Some Considerations on Opposition in Islamic Political Tradition: The Period of al-Khulafa al-Rashidun

Öz | Abstract | Tam Metin |

Azat Toktonaliev  
Muhammed el-Mâlikî’nin Sabır Anlayışı Ss, 61-75
Muhammad al-Mâlikî'n Understanding of Patience

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Turhan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Metin Yasa, 'Kötülük Sorunu' Ss, 77-88
Book Review: 'Kötülük Sorunu' by Metin Yasa

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Sicilya Notları Ss, 89-108


Öz | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Aslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLAMER VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (12-13 Mayıs 2016 / Ankara) Ss, 109-115


Öz | Abstract | Tam Metin |

Enes Furkan Onur  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (14 Mayıs 2016 ) Ss, 117-120


Öz | Abstract | Tam Metin |

Halime Doracan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLAMER VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları (23-24 Mayıs 2016 / Kırgızistan) Ss, 121-127


Öz | Abstract | Tam Metin |

Aygün Yılmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kırgızistan Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (21-25 Mayıs 2016) Ss, 129-137


Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri