Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2016/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNecmi Atik  
Elmalılı’nın Kendi El Yazması ile Türkçe İbadet Konusundaki Makalesi Ss, 01-51
Article of Elmalılı on Worship with Turkish Language

Öz | Abstract | Tam Metin |

Serbülend Arpa  
Hz. Muhammed’in Kur’an Tarafından Eğitilmesi Ss, 53-79
Education of Prophed Muhammad by Qur’an

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gülhan Altürk  
“Arap Baharı” Sürecinde Uygulamalı Dil: İletişim Araçları Bağlamında Siyaseten Anlam Değişimine Uğrayan Kavramlar Ss, 81-97
Applied Linguistics During the Arab Spring: Change in the Meanings of Certain Concepts in Political Terms As Reflected Through the Media

Öz | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı’nın “Hak Dini Kur’ân Dili” Adlı Tefsirinin Mukaddimesi’nin Edisyon-Kritiği Ss, 99-131
The Editorial Critique of the Introduction of Elmalılı's Commentary of the 'Hak Dini Kur'an Dili'

Öz | Abstract | Tam Metin |

Hugh Kennedy Çeviren: Fatih ERKOÇOĞLU  
Bilâdu’ş-Şâm’da Kays-Yemenî İhtilafının Kökenleri Ss, 133-141
The Origins of the Kays-Yaman Dispute in Bilad al-Sham

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ernst Mainz Çeviren: İsmail Koçak- Bilal Kır  
Mu'telize'nin Ahlâk Felsefesi Ss, 143-159
Mu'telize's Ethics

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi ve Tilâveti Ss, 161-165
The Qur'ân's Tajwed and Telawah

Öz | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Betül Önder Arpa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fazlı Arslan, Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı Aydınları, İstanbul, Beyan Yayınları, 2016, 248 s. Ss, 167-171
" Westernization of Music and Intellectuals in the Last Perios of The Ottoman Empire" by Fazlı Arslan, Beyan Istanbul.

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Tallinn Notları Ss, 173-184
Tallinn Notes

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri