Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2017/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Erkoçoğlu  
Emevîler ve Abbasîler Dönemlerinde Kafkasya'nın Güneyinde İslâm Hakimiyeti Ss, 01-48
Islamic Domination In South Caucasus During Umayyad and Abbasid Period

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çakmak  
Din Öğretiminde Kavram Öğretimi: İman Kavramı Üzerine Bir Araştırma Ss, 49-89
Concept Training in Religious Education: A Research on the Concept of Faith

Öz | Abstract | Tam Metin |

Emine DEMİL  
‘Ümmî Kavramı ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) Ümmîliği’ Ss, 91-123
The Concept Of Ummî and Muhammad’s Being Ummî

Öz | Abstract | Tam Metin |

Şevket özcan  
Din Fenomenolojisinin Paradigmatik Özellikleri Ss, 125-146
Paradigmatic Features of Phenomenology of Religion

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KUR’AN DİLİ VE RETORİĞİ Ss, 147-154
THE KUR'AN DILI AND RETORIGIN

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Vural  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2017, 416. Ss, 155-157
Dictionary of Sufi Literature Terms

Öz | Abstract | Tam Metin |

Ercan AKTAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur’ân’ın Peygamberi Ss, 159-165
The Qur'an is Prophet

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Tuleytula Notları Ss, 167-179


Öz | Abstract | Tam Metin |

Pakize Köytepe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İLAMER VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları , (10-12 Mayıs 2017 / ANKARA) Ss, 181-184
İLAMER 7th International Student Symposium

Öz | Abstract | Tam Metin |

Pakize Köytepe  
Siyer'e Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Ss, 185-191


Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Hocamın Ardından Ss, 193-206


Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri