Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2018/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Nadir Özdemir  
Akdeniz Ticareti ve İslâm Dünyasına Etkileri (H. ııı-ıv./M. ıx-x. Yüzyıllar) Ss, 01-28
The Impact of Medıterranean Trade And The Muslım World (III-IV/IX-X. century)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Eren  
Nurettin Topçu'nun İdeoloji Olarak Bilim Eleştirisi Ss, 29-46
Nurettın Topçu’s Crıtıcısm Of Scıence As An Ideology

Öz | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Harun Kıylık  
Modern Dönemdeki Fıkhî Problemlerin Klasik Kaynaklar Üzerinden Yorumu (Beklenmeyen Hal ve Mücbir Sebep Örneği) Ss, 47-78
Interpretation Of The Problems Of Jurisprudence Encountered In The Modern Era On Classical Islamic Legal Sources (Unexpected Situation And Force Major)

Öz | Abstract | Tam Metin |

İlhan Zengin  
Garip Bir Mektup Hikâyesi: Enver Paşa’nın Darfur Sultanı Ali Dinar’a Yazdığı Mektup Ss, 79-95
A Letter From Enver Pasha to Alı Dinar

Öz | Abstract | Tam Metin |

Azat Toktonaliev  
Muhammed el-Malikî’nin Bid’at Anlayışı Ss, 97-114
The Bid’ah Views Of Muhammed Mâlikî

Öz | Abstract | Tam Metin |

Samed Omerdic  
21. Asırda Bosna Hersek’te İslamî Gündem Ss, 115-134
Islamic Scenes in Bosnia and Herzegovina in the 21st Century

Öz | Abstract | Tam Metin |

Abdullah b. es-Sıddîk el-Ğumârî Çeviren: Hüseyin Akyüz  
Muhaddislere Göre Hadis Ezberleyenlerin Unvanları Ss, 135-157
Escription of Hadith Memorizers According to The Traditionalists (Muhaddithin)

Öz | Abstract | Tam Metin |

Anthony Kenny Çeviren: Tuncay Akgün  
Bilgi, İnanç ve İman Ss, 159-181
Knowledge, Belief, and Faith

Öz | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erkoçoğlu  
Selanik Notları Ss, 183-192
Thessaloniki Note's

Öz | Abstract | Tam Metin |

Sema Çelem  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Sabri Efendi Ss, 193-196
Mustafa Sabri Efendi

Öz | Abstract | Tam Metin |

Osman Curuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbn Hazm El-Endelüsî, Cevâmiu’s-Sîre, İhsan Abbas, Nasıre’d-Din Esed (thk), Dâru’l-Mearif, Mısır, ty. 472 s. Ss, 197-200
İbn Hazm El-Endelüsî, Cevâmiu’s-Sîre, İhsan Abbas, Nasıre’d-Din Esed (thk), Dâru’l-Mearif, Mısır, ty. 472 s.

Öz | Abstract | Tam Metin |

Esra Usta  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarihin İçinden Kur’ân’ı Algılamak, Prof. Dr. Halis Albayrak (İstanbul: Şule Yayınları, 2016), 2. Baskı, 236 sayfa, ISBN: 9786054498000. Ss, 201-206
Perceiving the Qur’an within History, Prof. Dr. Halis Albayrak (İstanbul: Şule Publishing, 2016), Second Edition, 236 pages, ISBN: 9786054498000.

Öz | Abstract | Tam Metin |

Sena Fırat  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahlaktan Felsefeye Felsefeden Ahlaka Ss, 207-217
From Morals To Philosophy And From Philosophy To Morals

Öz | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

  Our journal is indexed by SOBIAD.

  Our journal is indexed by IDEALONLINE.

  New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri