Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Eyüp Baş

Editör Yardımcısı
Fatih Erkoçoğlu, Fatih Özkan, Kenan Demirtaş

Ankara  2017/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih Erkoçoğlu  
Büyük Selçuklu ve Büyük Selçuklu Bakiyesi Devletler Hakimiyetinde Dımaşk Şehri ve İç Kalesi Ss, 01-22
Damascus and Its Inner Castle Under the Domination of the Great Seljuk and Its Successor States

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hüccetullâhi’l-Bâliga Tercümesi Üzerine Ss, 23-44
On Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’s Hüccetullâhi’l-Bâliga Translation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Demirkol  
Kur’an’da İnanç, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ss, 45-64
Freedom of Belief, Thought and Expression in the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi Atik  
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İslam Hukuku Kâmûsu Ve Âdem Maddesi’nin Tahlîli Ss, 65-98
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’s İslamic Law Lexicon And Analysis Of Adam’s Article

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdul Basit Zafar  
Muhammed İkbal’in Kader Anlayışı Ss, 99-114
Mohammed Iqbal's Understanding of Fate

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Vural  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Vural Kitap Tanıtımı: Kolektif (Editör: Zafer ERGİNLİ) Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi Ss, 115-120
Ahmet Vural Book Review: Collective (Editor: Zefer ERGİNLİ) Sufi Terms Dictionary with Texts, Kalem Publisher, Istanbul, 2006.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Yapıcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlk Vahiy Ss, 121-125
The first revalation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Uzunöz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi Hayat) Ss, 127-133
Arab Society in Arrival of the Quran (Social, Cultural and Ecomoical Life)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müberra Derya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Güncel Dinî- Siyasî Meseleler Üzerine Yazılar Ss, 135-138
The Writings on Contemporary Religious-Politic Issues

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza Kaplan  
İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: "İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları" 26 Ekim 2017 Türkistan/Kazakistan Ss, 139-149


Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Başyurt  
Kazakistan Gezi Notları Ss, 151-160


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Our journal is indexed by ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı.

    New issue of Journal of Divinity Studies has been published.

    For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

    Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.Adres :İLAMER İlahiyat Araştırmaları Merkezi, Şenlik Mah. Düz Sk. No: 6, 06300, Keçiören/Ankara
Telefon :+90 312 3806267 Faks :
Eposta :ilamerdergi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri